Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Bevar den gældende kommuneplan uden ændringer i bestemmelserne.

Helhedsløsninger søges i en fremtidssikret plan.
Ut. har som borger i Aarhus Kommune tillid til og forventning om, at byrådet og embedsværket løfter blikket i helikopterperspektiv og ser på Stavtrups mange facetter og muligheder for byudvikling og ikke vælger den letteste løsning for et projekt til over 60 millioner kroner. Aarhus Kommune bør undersøge bedst egnet placering for projekt Multihal i Stavtrup. Letteste løsning begrundes i, at kommunen ejer matriklen M15. Bygherre har først løftet sløret offentligt for en måned siden med sin ansøgning til Aarhus kommune om ønsket placering. En ansøgning der byder på mange løse ender.

Undersøg grundigt alternative placeringer: På borgermødet d. 2. februar 2021, kom der flere gode ideer frem om alternative placeringer, som ville kunne imødekomme en række udfordringer som netop placeringen af Multihal på Bispemarken vil afføde. F.eks. erhvervelse af en grund tæt på Aarhus friskole eller en grund i udkanten af byen mod Ormslev, hvor afstanden til Højvangsskolen vil være det samme som til Bispemarken men med større tilkørselsveje. Dette område er helt naturligt byens centrum med skole og indkøbsmuligheder, erhverv og nyere boligområder. Stavtrup Stationsby skal ikke være byens centrum, da det ligger i udkanten mod sø, skov og med smalle veje.
Set i lyset af flere konstruktive forslag, bør Aarhus kommune tage en fornyet dialog med investor AAA United DK A/S om anden placeringsmulighed, da investor ønsker enighed i Stavtrup om placeringen. Investor vil være åben for at se på alternativer, hvis enigheden ikke er til stede, har han udtalt til Den Grønne Kile. De seneste måneders debat, har bekræftet uenigheden.

Vær foran med løsninger: De gode løsninger af trafikale og støj problemer omkring en Multihal skal findes inden placeringen fastlægges. Der er planlagt motorvejs tilkørsel og frakørsel i den østlige del af byen om få år, hvilket vil øget trafiktrykket endnu engang - særligt på Ormslevvej, Klokkeskovvej og Jarlsmindevej. Dette skal ses i en helhed med den trafik Multihallen vil bevirke og måske også være en del af løsning for Multihallen behov for gode adgangs forholde for motoriserede trafikanter til og fra hallen med parkeringsfaciliteter. Multihallen skal placeres i et område, hvor hallens aktiviteter kan få lov til at udfolde sig og ikke begrænses af hensynet til naboer.

Bevar miljøet i Stavtrup Stationsby.
Der er mange dejlige områder i Aarhus kommune, Stationsbyen er unik – dette skal der værnes om. Natura 2000 beskytter Ådalens karakter, særligt området der grænser op til Stavtrup Stationsby med Brabrand søen og Brabrandstien som en integreret del af det helt særlige miljø og natur i Stationsbyen. Emnet har været diskuteret de seneste 8 mdr. og ut. kan konstatere, at borgere i Stavtrup har forskellige ”briller” at se dette igennem. De mest bekymrende røster for konsekvenserne, hvis Multihallen placeres på Bispemarken, er os borgere, der elsker naturen og har blik for at værne omkring naturen. Andre har de ”briller” på – "ja her er dejligt, lad os placere en indendørs sportshal, det ødelægger ikke naturen".
Under udøvelse af indendørs idræt og kulturelle arrangementer har placeringen intet at sige, for man udøver sin sport indenfor i hallen og er optaget af arrangementet.

Området er beskyttet af lokalplan 534 ”bevarende lokalplan for Stavtrups Stationsby”. Mondrupsvej med sin charmerende og idylliske karakter, med stråtækte huse helt tilbage til år 1800 samt det tidligere traktørsted, Constantia - grænsende op til matrikel M15, Bispemarken, hvilket bør tages hensyn til. I området bor der borgere, der kan levet et helt liv her, nogle familier i flere generationer og andre beboere i flere årtier – så helt rimeligt, at der ønskes en anden placeringen for Multihallen – og sårende, når driftigere, dygtige og velformulerende personer omtaler denne modstand, med smarte bemærkninger, manglende forståelse og manglende respekt for dette særlige tilhørsforhold.

Ideer til hvad der savnes i Stavtrup:
Ut. bakker op om Den Grønne Kiles tanker og ideer til fortsættelse af den Grønne Kile fra Klokkeskoven til Brabrandsøen med matrikel M15 som en integreret bypark.
Stavtrup har ingen offentlige legeområder til alle de mange børnefamilier i byen, store som små. Alle legepladser i Stavtrup er privatejede eller tilhører en boligforening. Der savnes ligeledes gode aktivitetssteder for de unge i Stavtrup. Seniorer, pårørende og beboere fra Søholm og Søstjernen kan sættes sig på en bænk og nyde dagen. Overnatning under åben himmel i shelter for forbipasserende fra Brabrandstien. Matrikel M15 kan samle generationer på tværs i et aktivt og inviterende udeliv, hvor nydelse af området særlige karakter, kommer til sin ret med høje gamle træer, og fortsættelse af ”vild med Stavtrup” linjen (vilde blomster og planter). Aktiviteter i det uorganiserede idrætsmiljø, som flere og flere søger af forskellige grunde.
Coronatiden lærte mange mennesker at komme ud i naturen – vi skal have plads omkring os, til at røre os på – skolereformen flytter undervisningen udendørs i grønne oaser, hvilket fortsætter de kommende år. Daginstitutionerne i området bruger flittigt de nuværende små grønne pladser – skønt hvis de ældre mennesker kunne blive en naturlig del af denne oplevelse – hvilket vil øge den mentale sundhed.

Manglende lokal demokratisk proces:
Projekt haludvidelse, er i en snæver kreds i Stavtrup Idrætsforening (SIF) og i samarbejde med det lokale erhvervsnetværk, vokset til et ambitiøst kulturelt samlingssted og sportshal for hele Stavtrup uden inddragelse af den almene Stavtrupborger, som ikke er medlem af disse organisationer.
Desværre har Stavtrup lokalråd – nuværende Stavtrup fællesråd ikke levet op til sin pligt og opgave, ved at informere bredt ud i Stavtrup undervejs i processen gennem årene, indkaldt til dialog om behov, ønsker og meninger og på denne måde kunne repræsentere alle synspunkter ind i Halprojektets arbejde og være et taleorgan for alle borgere i Stavtrup.
Ut. bliver først bekendt med sagen i oktober 2019, hvor en husomdelt folder beskriver projektet med invitation til Kickoff arrangement fra haludvalget på Højvangsskolen. Når skolen og SIF ikke længere er omdrejningspunkt for ens familieliv i Stavtrup, fordi børnene er blevet voksne og man ikke er medlem af SIF, får man ikke de informationer, som bliver formidlet af disse kanaler. Den husomdelte Riposten (klubblad for SIF) bliver lagt nederst i bunken uden at blive læst. Har man heller ikke en facebook profil eller tilmeldt Stavtrup´ digitale platform ”Stavtrup siden”, tilflyder er ingen informationer om projektet og debatten har først taget form i Stavtrup efter, foreningen Den Grønne Kile, så dagen lys d. 17. maj 2020. Ønskescenariet havde været at det lokale Fællesråd havde delt sin viden om projektet og havde set sin vigtige opgave med formidling til alle borgere i Stavtrup, unge som gamle igennem mere offentlige kanaler og derved fået sat gang i en debat og indhente synspunkter. Til sammenligning, Stavtrup vandværk husomdeler informationer om generalforsamling og regnskab hvert år, hvilket er informativt for alle med demokratisk indflydelse.

Afslutningsappel: selvom denne sag fra Stavtrup blot er én sag for byrådet og embedsværket blandt mange daglige sager, forventer undertegnede, at denne sag behandles omhyggeligt, at man kan stole på udmeldingerne om, at intet er afgjort endnu og at helhedsløsninger ses igennem ”lokale briller” og kommunes ”værdisæt briller”. Håbet er en god demokratisk videre proces, hvor Aarhus kommune tager styringen for videre dialoger.

Med venlig hilsen
Lena Tandrup Esbensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lena Tandrup Esbensen

Indsendt

09/02/2021 22:23

Sagsnummer

HS6459178

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00