Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Kommuneplanændring for Bispemarken 15M

Jeg mener ikke kommuneplanen skal ændres for Bispemarken, da opførelsen af en hal vil give væsentlig mere trafik i området, og i væsentlig grad ændre områdets karakter og anvendelse.
Den trafikale infrastruktur er slet ikke dimensioneret til at håndtere en hal, som det forslag Haludvalget har indsendt til Aarhus Kommune.
I dette forslag skal den endeligt udbyggede hal i fase 3 blandt andet indeholde 2 haller, 1 gymnastiksal, 1 decideret gymnastikhal/koncertsal, fitnesslokal, 4 paddeltennisbaner, aktivitetslokaler, store forsamlingslokaler og kommunalt bibliotek og lokalhistorisk arkiv.
Der er i området ingen gode løsninger på parkering og trafikafvikling med mindre man fjerner store dele af bevoksningen. For at trafikafvikle vil det også være nødvendigt, at ombygge Bispevej, da den slet ikke er dimensioneret til belastningen.

Af Halgruppens ansøgning fremgår det, at man først i fase to ved udbygningen af hallen med forsamlings- og omklædningsfaciliteter samt kulturelle aktiviteter også tænker, at den trafikale infrastruktur omkring børneinstitutionen og Multihallen skal forbedres ved inddragelse af overskydende arealer. Det er desværre ikke klart hvilke arealer, der er tale om. Jeg er også meget bekymrede over, at man først skal se på forbedring af de trafikale forhold, når hallen er i drift og påtænkes udbygget.

Jeg mener en hal bedre kan placeres på det nuværende idrætsanlæg. Så kan Bispemarken anvendes til yderligere fodboldbaner i stedet.Mette Lunau Larsen tilføjede et høringssvar den 9.feb. Mettes andet indlæg er kopieret ind nedenfor:


Jeg ønsker ikke kommuneplanen ændret, og jeg ønsker ikke en Multihal på Bispemarken.

En hal kan fint ligge ved det eksisterende idrætsanlæg/fodboldklub.
Bispevej og området i Stationsbyen er ikke gearet til at håndteret den trafikbelastning, der følger med en hal. Der vil være mange biler med parkeringsbehov samt megen trafik frem og tilbage.
Hvis hallen placeres ved det nuværende anlæg er der fine tilkørselsforhold, og der er mulighed for parkering på nærliggende markområder.

Man kan overveje at skalere hallen, så den alene rummer de reelle idrætsformål og ikke planlægges som bibliotek og eventhal.

En hal som det forslåede på Bispemarken vil i meget høj grad være med til ændre og ødelægge det helt særlige og naturskønne udtryk i området, ligesom det vil medføre et voldsomt forøget trafiktryk på Bispevej, som vejen overhovedet ikke er dimensioneret til.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Lunau Larsen

Indsendt

09/02/2021 22:36

Sagsnummer

HS1483993

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00