Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Ny placering af stor Multihal

Stavtrup har i flere år haft et kæmpe behov for supplerende hal- og idrætsfaciliteter. Som beboer i Stavtrup i 40 år (ikke Stationsbyen!), medlem og bruger af Senior Motion (pt. 100 medlemmer, afdeling af Idrætsforeningen) oplever jeg, hvordan bestyrelsen år efter år kæmper for at skaffe lokaler til aktiviteterne for områdets stigende antal aktive seniorer. Der er derfor stort behov for en Multihal for ALLE generationer, også gerne med mulighed for et kulturelt islæt for de lokale beboere. En ny multihal skal være for alle beboere i Stavtrup primært til idræt og ikke, som haludvalget flere gange har indikeret, være et sted, der tiltrækker forskellige forbipasserende på Brabrandstien. Jeg mener IKKE, at placeringen på Bispemarken er den rigtige for så stort et byggeri, som der er lagt op til. Så stort et byggeri på så fint et område, tæt ved Stationsbyen, plejehjem, hospice, spejderhus, institution og mange private boliger vil virke alt for dominerende og ødelægge det specielle miljø og den herlighedsværdi og ro, der er omkring Stationsbyen, og vil være uden fremsyn og respekt for området og dets mange beboere. Der kan forudses store trafikproblemer. Alt for meget vil være koncentreret om for lille et område. Den eneste grund til valget af denne grund er, at kommunen ejer grunden, og at det haster med en hal. Hastværk er som bekendt lastværk! Konkluderende mener jeg derfor, at der p.t. ikke skal ændres i Kommuneplanen, før alle alternative placeringsmuligheder er grundigt afprøvet og udtømt. Arbejdet med afprøvning af alternative placeringer bør sættes i værk STRAKS og foregå som et samarbejde mellem repræsentanter for ALLE interessegrupper og borgere i Stavtrup og kommunen. Den store interesse omkring placeringen af en hal indikerer, at en placering på Bispemarken ikke er optimal, men skaber problemer og deler vandene mellem Stavtrups beboere. Processen kræver yderligere gennemarbejdning, og at alle bliver hørt. Der bør arbejdes videre med andre placeringsmuligheder fx i forbindelse med det eksisterende idrætsanlæg, hvor det ville være mest naturligt at placere en hal - med evt. mulighed for erhvervelse af et markareal ved siden af Friskolen, lige over for det eksisterende idrætsanlæg. Her vil støjgener (få naboer), tilkørsel og parkering være langt mindre problematisk. En udgift til et markareal her vil være en lille post i forhold til et stort halprojekt, og det vil skabe en mere langtidsholdbar løsning.
Foreningen ”Den Grønne Kile” har udarbejdet et meget fint idéoplæg til udnyttelse af Bispemarken til en slags ”bypark”, der rummer muligheder for bl.a. biodiversitet, stisystem og uorganiseret udendørs idræt, for alle generationer og alle typer mennesker. Den idé vil kunne tilføre området ekstra kvalitet og udvikle byen positivt. En anden mulighed kan være udstykning af Bispemarken til pænt, lavt byggeri med masser af grønt og luft imellem. Det vil kunne bidrage til kommunens køb af anden grund til Multihal.
Skulle alle alternative placeringsmuligheder – imod forventning! - være udtømt og ikke vise sig brugbare, bør et projekt på Bispemarken gentænkes, så der etableres et mindre og lavere byggeri i byggestil, der falder naturligt ind i omgivelserne. Foruden idræt kan lokaliteterne tjene som samlingspunkt for lokale beboere, fx kulturelle formål som foredrag, evt. med mindre café område. Foruden hal er det vigtigt med fleksible træningslokaler til 20-50 personer til fx gymnastik, fitness, mental fitness, yoga, bordtennis, husflid, mødregrupper mm. De 4 baner til Padel bør reduceres, da eksisterende idrætsaktiviteter har hårdt brug for lokaler. Udendørs parklignende grønt område med bænke og stier til benyttelse for alle brugertyper og aldre. Af hensyn til områdets naboer bør alle udendørs sportsaktiviteter, der medfører råb og boldlarm, undgås på Bispemarken og henlægges til idrætsanlægget. Grønt bælte op mod eksisterende boliger.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Elisabeth Bendorff

Indsendt

10/02/2021 12:59

Sagsnummer

HS2374688

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00