Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Opbakning til projekt og placering

Bestyrelsen i Stavtrup IF Badminton bakker op om projektet med den forhåbentligt kommende multihal beliggende på Bispevej.

Behovet for haltid er støt stigende i idrætsforeningen, og med de mange børnefamilier, som er flyttet til byen siden de mange nye kvarterer blev etableret, forudser vi et endnu større pres på de eksisterende faciliteter i de kommende år. Det er derfor absolut nødvendigt, at vi får udbygget halkapaciteten så snart som muligt.

Vi ser det som en fantastisk mulighed med multihallen beliggende netop på matrikel 15m, da det med denne placering vil være muligt at forene alle byens idrætsklubber i det samme hus. Det vil skabe en fantastisk ramme omkring idrætten, hvor ikke alene indendørsidrætter som gymnastik, håndbold og badminton vil forenes, men samtidig vil kunne indlemme udeidræt som tennis, fodbold, friluftsliv, etc. under samme tag. Hvis man dertil kan lægge diverse kulturarrangementer i samme hus, ville det, efter vores mening, blot være endnu bedre.

Vi håber, at hallen vil blive placeret med mest mulig hensynstagen til omkringliggende boligområder, hvad angår både trafik, parkering, tilgangsforhold og støjgener. Vi mener desuden, at de arkitekttegninger, som hidtil er frigivet, forsøger at tage hensyn til omkringliggende bebyggelser, ved at begrænse det bastante udtryk som en idrætshal normalt vil have.

Bestyrelsen i Stavtrup IF Badminton
Jesper Møller Ryø
Ole Boelsgaard
Frank Vincens
Nicolai Seidler
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper Møller Ryø

Indsendt

10/02/2021 14:49

Sagsnummer

HS6596283

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00