Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Vedr. multihal projekt på matrikel 15m

Tak til de forskellige udvalg og individer der har arbejdet hårdt på det her projekt, vi håber meget på at der kan findes en løsning der kan tilgodese os alle. Det kunne være fremragende at få sådanne faciliteter i vores by, som tæt nabo har vi naturligvis også en del bekymringer.

Vi bor som familie som vel nok en af de tætteste, hvis ikke den tætteste nabo til projektet, som bogstavelig talt er projekteret til at ligge få meter fra vores baghave på de sparsomme skitser der er blevet vist.

Vi er absolut tilhængere af at få en multihal til byen og projektet som helhed lyder rigtig godt, vi er heller ikke afvisende for at matrikel 15m kunne være den rette placering, byggeriet der er skitseret her på op til 6000m2 virker dog noget overdimensioneret til matriklen og i lidt ude af trit med det omkringliggende område.
Der er en generel mangel på information omkring projektet, således at det er urimeligt at bede os om at tage stilling til det på baggrund af den enormt sparsomme mængde information og nogle løse skitser.
Dertil kommer at der intet foreligger omkring hvordan trafik/parkering skal håndteres for et projekt af den her størrelsesorden i et i forvejen trafikalt belastet område, med små boligveje og stier som ingenlunde er dimensioneret til at klare en 6000m2 multihal, flere hundrede p-pladser og tilhørende biltrafik.
Det her oplæg burde akkompagneres af nogle mere detaljerede tegninger omkring både byggeri, men også noget konkret i forhold til hvordan parkering/tilkørsel, trafik generelt skal håndteres i et område som i forvejen er presset med stor mængde kørende trafik. At henvise til at man regner med at de fleste cykler til multihallen er jo noget absurd som argument.
Set som tæt nabo til projektet, håber vi meget på at man såfremt projektet gennemføres vil indtænke en fornuftig og bred grøn barriere af træer/buske mellem projektet og det beboelsesområde der ligger øst og nord for det, af hensyn til os beboere der har hjem her samt den grønne korridør der løber langs skellet.
Den grønne passage op igennem langs skel er flittigt brugt af vildt såsom rådyr, ræve, pindsvin mv. Det ville i vores optik være forringende for natur/miljø/dyreliv at ødelægge den korridor.
Dertil kommer en bekymring som nabo i forhold til de gener et sådan projekt vil påføre os der bor lige op ad.
Vi ser at der på skitsen var tegnet en multibane af en art, få meter fra skel ind til vores grund, det synes vi virker enormt voldsomt og må antage at det vil påføre os der bor få meter derfra store gener i forhold til støj, lys, affald mm.
Særligt hvis der som i tidligere oplæg er givet udtryk for, kommer til at drives festudlejning, koncerter mm.

Findes der eksempler og erfaringer på den slags projekter som er bygget ganske få meter fra et villakvarter? Vi ser det umiddelbart som ret udsædvanligt og det begrænser da også muligheden for at vækste anlægget i fremtiden ret kraftigt.

Vi savner svar på hvorfor projektet ikke fortsætter med den oprindelige plan hvor det var flot tegnet ved nuværende foldboldanlæg. Os bekendt så var den eneste begrundelse at man så skulle flytte en kunstgræsbane og derved blev det noget dyrere at oprette denne bane.
Det virker som et lidt mærkeligt argument set i kontekst til et projekt i den her størrelse, hvor en kunstgræsbane da alt andet lige må være en forsvindende lille del af budgettet.


Med venlig hilsen,
Bjørn Jørgensen & Emilie Thostrup
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bjørn Jørgensen

Indsendt

10/02/2021 15:22

Sagsnummer

HS6748758

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00