Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Multihal i Stavtrup

Som beboer på Bispevej - og dermed nabo til det område, der er i spil til den nye multihal - er det med stor interesse at processen følges.

Jeg tror ikke, at der er nogen, der er imod en ny hal i Stavtrup. En multihal med de funktioner, der er i ansøgningen, vil uden tvivl være et kæmpe aktiv for en by som Stavtrup. Det er også tydeligt - og måske naturligt - at det er der, det primære fokus har været: Hallens funktioner. Og det er uden tvivl et imponerende stykke arbejde hal-udvalget har udført. Stor respekt og tak for det.

Når jeg så alligevel skriver, er det fordi at de afledte effekter på vores lokalsamfund giver anledning til usikkerhed og/eller bekymring hos mange i Stavtrup og kun i mindre grad, eller slet ikke, er blevet belyst.

Trafik og konferenceaktiviteter:
At give tilladelse til en multihal på op 6000m2, vil uden tvivl kræve mange brugere for at sikre driften. En meget stor del vil uden tvivl komme fra Stavtrup, men det vil også tiltrække brugere fra omegnen; Viby, Brabrand osv.
En del brugere vil sikkert ankomme på cykel eller til fods, men det må forventes at langt størstedel vil ankomme eller blive transporteret i bil - inklusiv størstedelen af dem fra Stavtrup, når hallen ikke placeres centralt, men i byens periferi. Præcis som det i dag er tilfældet med spejderne på Bispevej. At den tendens vil ændre sig med en multihal, har jeg svært ved at tro på.

Det er derfor ikke svært at forestille sig at en hal - uanset placering - vil skabe en væsentlig øget trafikbelastning i Stavtrup; En bekymring der endnu ikke foreligger nogle konkrete forslag på at løse. Det er derfor med en vis bekymring, at der nu ønskes at give tilladelse til et byggeri af denne størrelse uden nogen form for redegørelse for, hvordan man vil løse en meget central udfordring.

I debatten nedtones dette ofte med at “bekymringen er overdrevet” eller “at der vil blive sikret fornuftige trafikforhold”, uden at det på nogen måder underbygges eller dokumenters.

Bekymringen underbygges ikke mindst af, at der i ansøgningen også lægges op til at multihallen også skal anvendes til konferenceaktiviteter (side 8). Med en tilladelse på op til 6000 m2 er dette da også fristende. Skeler man til f.eks. Sydbank Arena i Kolding, som er af samme størrelse, fremgår konference-aktiviteter som en central aktivitet og formentlig også som en vigtig indtægtskilde. I så fald, taler vi om et helt andet opland og dermed helt andre trafikale udfordringer, som for alt i verden skal undgås i en lille by som Stavtrup. Og med et driftsbudget, der går i nul, vil det være fristende at supplere indtægten med sådanne aktiviteter, når nu alle forudsætninger er på plads.

Gives der først tilladelse til at bygge 6000m2 uden at belyse disse grundlæggende udfordringer, er jeg bekymret for et ikke usandsynligt scenarie, hvor der efterfølgende rent faktisk ikke kan findes en tilfredsstillende løsningen, da det simpelthen ikke er muligt. I det tilfælde står vi så med en flot hal med trafikale forhold der vil være til gene for hele Stavtrup.

Min klare opfordring er derfor, at der fremlægges en detaljeret plan for HVORDAN de uundgåelige trafikale udfordringer løses INDEN man giver tilladelse til at disse udfordringer påbegyndes ved ændring af lokalplanen, samt at der indskrives i lokalplanen af der UDELUKKENDE gives tilladelse til foreningsaktiviteter og således ikke aktiviteter af nogen kommerciel art, herunder konferencer og messer. Den sidste del burde ikke konflikte med multihallens interesser, da indtægter fra konferencer og messer ikke indgår i ansøgningens driftsbudget og det må derfor antages, at de heller ikke anses som nødvendige for at sikre en fornuftig drift.

Jeg er ikke afvisende for en placering på Bispevej, men finder det svært at forholde mig nuanceret til den foreslået ændring i lokalplanen og et halprojekt på 6000m2, når så vigtige forudsætninger ikke er belyst. Forudsætninger, der så længe de ikke belyses, lader til at splitte snarere end samle Stavtrup.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Esben Haubjerg

Indsendt

10/02/2021 16:02

Sagsnummer

HS0963437

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00