Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Høringssvar vedr. ændring af kommuneplanen på baggrund af ønske om Multihal på Bispevej i Stavtrup, Matrikel 15M

Stille morgener. Fuglekvidder, rolige aftener med besøg af rådyr og egern og masser af grønt omkring os. Det er, hvad der karakteriserer vores hjem på Mondrupsvej. Og vi værdsætter det og værner om det.
Derfor er vi helt og aldeles modstandere af en ændring i kommuneplanen, som kan medføre opførelse af en multihal på Matrikel 15M i Stavtrup.
Vi har helt bevidst bosat os i Stavtrup-Stationsby. Landsbyen, som ikke har de store villaer, hvor vejene er for smalle til at 2 biler kan passere hinanden og som bliver brugt af folk i hele Stavtrup til spadsere- og løbeture netop fordi tempoet i området er til det. Stationsbyen er indbegrebet af ”Vilde villaveje” med masser af grønt og med et rigt dyreliv. Alt det er på spil med dette forslag.
Vi ønsker at bevare vores landsbystemning på begge sider af hækken.

At ændre kommuneplanen, så det bliver muligt at opføre en op til 6000 M2 multihal i dette område, og gøre det tilgængeligt for offentlig brug, vil få bykulturen her til at kollapse. Vi er slet ikke gearet til besøg og trafik i den størrelsesorden. Og alt det vi som beboere i området værdsætter er i overhængende og begrundet fare for at forsvinde.

Vi er ikke naive, vi har så udmærket vidst, at sandsynligheden for at marken vil bestå som mark har været minimal. Men denne ændring af kommuneplanen, som baner vej for dette kæmpeprojekt, har været en lige så uvirkelig forestilling for os. Og det virker som om, at vi er meget langt i beslutningsprocessen.

Vi har undervejs undersøgt, hvad marken har haft potentiale til at blive benyttet til. Vi har derfor søgt hjælp hos Teknik og Miljø af flere omgange.
Da det i maj måned 2014 første gang blev nævnt, på et såkaldt helikoptermøde i Stavtrup, at marken kunne bruges til halbyggeri, tog vi kontakt til kommunen, nærmere betegnet Planafdelingen i Teknik og Miljø. I de 7 år der siden er gået, har der været en del forskellige medarbejdere fra kommunen ind over kommunikationen, men enstemmigt har budskabet dog været: ” Der kan ikke bygges en hal på marken, som nuværende kommuneplan ser ud, da området er udlagt til RE- og det betyder meget begrænset bebyggelse:
Direkte citat for fra en af de MANGE korrespondancer:
“Når der står i rammeteksten 230203RE i den gældende kommuneplan, at 'området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at drive området som idrætsanlæg', så gælder det udelukkende, at der er mulighed for at bygge sådan noget som omklædningsfaciliteter, toilet og måske klubhus i tilknytning til boldbaner, tennisanlæg mv. Dvs. bebyggelse i meget beskedent omfang”
Endvidere “Men da den gældende kommuneplan ikke giver mulighed for en multihal, så er I jo rimelig sikret - og det vil kræve vægtige argumenter at ændre planen”
Nu er vi informeret om at Kommunen (og politikerne?!) er indstillet på at opføre en Multihal på matriklen, og at kommunens advokater kun ser det nødvendigt at ændre kommuneplanen, fordi hallen skal bruges til kulturelle formål. Fortvivlelsen og forundringen er enorm.

Kære kommune.

Vi forstår fuldt ud, at marken ikke skal forblive mark. Den præmis har vi altid været bevidst om. Men såfremt marken ikke forbliver et grønt område, vil vi inderligt henstille til, at arealets benyttelse tilpasses de tilstødende lokalplaner og dermed sikrer, at ønsket om et bevaringsværdigt landsbyområde gælder på begge sider af hækken.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jeppe A.

Indsendt

10/02/2021 17:00

Sagsnummer

HS2730412

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00