Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Nej til 6000 m2 byggeri på Bispemarken

I Stavtrup/Ormslev er der iflg. en statistik fra Aarhus Kommune over 6000 indbyggere pr. idrætshal. Gennemsnittet for Aarhus er i 2015 ca. 3400 indbyggere pr. hal. Så naturligvis skal vi have en hal mere, som haludvalget foreslår. Det er et fint oplæg at samle kultur og sport, og derved opnå gode synergier, og skabe et spændende sted at besøge, hvor der er liv.
Nu bliver vi så spurgt i Stavtrup, om vores mening til at der skabes mulighed for opførsel af en multihal på op til 6000 m2 på Bispemarken.
Svaret er et klart nej.
Den foreslåede bygning på 5500 m2 med en facadelængde på op til 90-100 m vil være en alt andet end ”landskabelig” portal til det bevaringsværdige miljø, som omtalt i lokalplan 534 i Stavtrup stationsby. Byggeriet er med sin størrelse som 6 store idrætshaller helt ude af skala i forhold til sine omgivelser, hvis øvrige ”store” huse er den gamle Bispegård, og det gamle Constancia. Den udarbejdede situationsplan viser med al tydelighed, at der ikke er plads til så stort et byggeri på Bispemarken. Allerede inden der er indtegnet parkering, trafik, veje og respektafstande til naboer virker byggeriet alt, alt for stort. Dette er ikke en kritik af arkitekternes arbejde (som ser lovende ud), men af den opgave de er blevet stillet!
I øvrigt er det ikke fair at tage stilling til en kommuneplanændring på et stort offentligt byggeri på 6000 m2, når man ikke har et forslag til en løsning af en af de helt essentielle problemstillinger: Tilkørsel, trafik og parkering. Bl.a. er det helt uacceptabelt, hvis man vil anvende Bispevej, en stille boligvej til Brabrand sti, hospice, plejehjem og stationsby som hovedadgangsvej til et stort offentligt byggeri .
Derfor bør høringen udsættes til der foreligger et forslag til trafik, som man kan tage stilling til.
Hvis størrelsen på 5500 m2 fastholdes, bør der findes en anden, mere åben placering end matr. 15m - en placering, hvor der er plads til både bygning, parkering, tilkørsel, udearealer og respektafstand til naboer, og hvor der ikke er så stor utilfredshed med placeringen fra lokalområdet. Så multihallen bliver en flot historie, et sted der samler, og ikke som med placering på Bispemarken, en multihal som opdeler lokalområdet i modstandere og tilhængere af placeringen.
Den bedste placering, nemlig som det første forslag til multihal, hvor den var placeret med beliggenhed direkte op til vores boldbaner (sikke en stemning det kunne skabe i hallen), og med tilkørsel fra Søholmvej, er af helt oplagte årsager den rigtige og bedste. Denne hal var på 4500 m2.
En placering syd for Århus Friskole, med direkte placering ud til Søholmvej vil give samme synlighed som på Bispemarken. Eller en anden central placering ud til Jarlsmindevej eller Ormslevvej, ud til det åbne land.
I høringspjecen udbedes også holdning til, hvordan Bispemarken kan indrettes, så det får en ”god landskabskarakter.”
Området Bispemarken bør indrettes med en grøn karakter i en skala som passer til naturen og beplantningen omkring stationsbyen og Brabrand sti, som den er beskrevet i lokalplan 534.
Ikke nødvendigvis friholdes for bebyggelse og fornyelse, men med bebyggelse som passer ind til ”musikken” i området. F.eks. er Aarhus Kommunes nye motorikinstitution overfor Bispemarken et meget vellykket eksempel på, hvordan et byggeri kan indpasses i skala til områdets helt specielle karakter.
En markant mindre multihal (2500 m2) vil kunne indpasses på stedet, Bispemarken, hvis der bliver opfyldt en række forudsætninger for tilpasning af byggeriet. F.eks. en respektafstand til naboer mod øst og nord, direkte indkørsel fra Jarlsmindevej, plads til trafik og parkering mv. Samt en grøn karakter, som foreslået af Den grønne kile.
I Lyseng og Hjortshøj har de fået nye multihaller på hhv. 2450 m2 og 2400 m2.
Hvis man på Bispemarken bygger en multihal som i Lyseng på 2500 m2, som indeholder en stor hal (1300 m2) med 400 tilskuerpladser, en motionssal på 400 m2 og en mindre sal på 100 m2, fitness på 200 m2, cafe med køkken på 200 m2 og omklædningsfaciliteter på 250 m2, og hertil evt. lagde arealer til et selvbetjeningsbibliotek og lokalhistorisk arkiv, så vil man få et fantastisk mødested for kultur og sport.
Og dette vil give en facilitetsdækning for vores nye multihal på 1,75 (en hal på 800 m2 giver 1, en hal på 450 m2 giver 0,5 og en mindre sal giver 0,25). Hertil kan tillægges den gamle Stavtruphal med 1, altså en samlet halkapacitet på 2,75 i Stavtrup, svarende til 2192 indbyggere pr. hal. Dette bringer Stavtrup suverænt i top fem mht. adgang til faciliteter til idræt i Aarhus Kommune.
I kommunens befolkningsprognose for nye borgere til Stavtrup/Ormslev for 2030 vil den ovennævnte multihal sammen med Stavtruphallen, stadig være at finde helt i toppen af tilbud indenfor idræt i lokalområder i Aarhus kommune.

Med venlig hilsen
Rita Lange
Michael Hylleborg
Stavtrup St. By den 10. februar 2021
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

michael hylleborg

Indsendt

10/02/2021 17:24

Sagsnummer

HS4169351

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00