Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

ALBOA bakker op om ambitionerne for Stavtrup Multihal

ALBOA har med 530 boliger og cirka 1.000 beboere en stor interesse i Stavtrup og en sammensmeltning af idræt og kultur vil være et kærkomment samlingspunkt for både familier, enlige såvel ældre og unge.

Stavtrup er populær og en by i befolkningstilvækst, men mange søger til Viby og Aarhus for at dyrke deres fritidsinteresser, fordi de lokale foreninger i Stavtrup har manglende halkapacitet. En multihal kan netop være med til at forankre fritids-og idrætslivet lokalt og fortsat gøre Stavtrup attraktiv for alle.

Afdelingsbestyrelserne i Råhøjparken, Stavtrup Vænge, Klokkeblomstvej og Salamanderparken bakker op om den af haludvalget foreslåede centrale placering på Bispevej. Det er vores opfattelse at denne placering vil binde de rekreative områder sammen med skolerne og boligkvartererne omkring Bispemarken.

ALBOA ønsker ved deltagelse i følgegruppearbejde, som er nedsat af Teknik og Miljø, at bidrage til gode løsninger omkring parkering, trafik, aktiviteter, fællesskaber mm. Løsninger som skal findes i fællesskab med de øvrige medlemmer i følgegruppen til gavn for hele Stavtrup.

ALBOA giver derfor fuld opbakning til planerne om en multihal på den planlagte placering på Bispevej.

Høringssvaret er afgivet på vegne af ALBOA og afdelingsbestyrelserne i Stavtrup.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Hebroe

Indsendt

10/02/2021 17:53

Sagsnummer

HS3136217

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00