Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Indsigelser mod stor multihal på matr. 15 m Bispemarken

Indsigelser mod stor multihal på matr. nr. 15 m Bispemarken.

Jeg har boet i 40 år i Stavtrup og nyder naturen ved Brabrand Sø og området omkring Stavtrup Stationsby.

Et stort halbyggeri på Bispemarken vil ødelægge Det Gønne Område og trafikgenerne vil blive voldsomme. Jeg protester derfor mod en ændring af kommuneplanen, således at der skabes mulighed for opførsel af en multihal på op til 6000 m2 på matr. 15 m.

Selve halprojektet er meget stort og ambitiøst. Hvad skal vi med 4 haller til padel tennis, når der i forvejen findes faciliteter i Viby J? Man kunne også lave en enkelt udendørs padel tennis bane ved siden af det eksisterende tennisanlæg. Endvidere har man glemt mindre lokaler til gymnastik, yoga, mødregrupper etc. Storkøkken er unødvendig!. SeniorMotion i Stavtrup med ca. 100 medlemmer mangler lokaler til gymnastik, yoga m.m.

Under det virtuelle borgermøde den 2. februar 2021 kom Hans Jørn med et godt forslag – nemlig en placering på marken overfor idrætsanlægget ved siden af Friskolen. Dette er en langt bedre placering end på Bispemarken. Jeg ved godt at Kommunen ikke ejer grunden pt., men i et projekt til 67 mio. kan der sagtens findes besparelser, så man kan købe et stykke jord i landzone. Hermed vil Multihallen hænge naturligt sammen med de øvrige idrætsfaciliteter og der vil være bedre trafikale forhold.

Men Projektgruppen har åbenbart låst sig fast i Bispegrunden – bare fordi Aarhus Kommune i forvejen er ejer af denne matrikel. Penge til køb af anden grund til Multihal kan også skaffes af kommunen ved at sælge nogle få byggegrunde af matr. 15 m til pænt lavt byggeri.

Hvis man ikke kan købe grunden ved siden Friskolen, så foreslår jeg at man arbejder videre med Den Grønne Kiles forslag, hvor Multihallen placeres i forbindelse med det eksisterende idtætsanlæg.


Niels Jørgen Bendorff
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Jørgen Bendorff

Indsendt

10/02/2021 19:50

Sagsnummer

HS7981143

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00