Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Høringssvar ændring af kommuneplan

Høring: Ny multihal på Bispevej i Stavtrup

Høringssvar
Jeg ønsker ikke kommuneplanen ændret i forbindelse med opførelse af en ny multihal på ”Bispemarken” i Stavtrup med følgende begrundelser:
Det der gør Stavtrup Stationsby speciel, er samspillet mellem natur og by. Med beliggenheden helt ned mod Brabrand Sø og engområderne ved søen, er der et, for en større by, unikt dyreliv. Et dyreliv der allerede nu er presset fra både land- og vandsiden, på grund af øget færdsel begge steder. Hver gang der fjernes levesteder, selv minimale, vil dyrelivet blive presses yderligere.
Vandhullet i Klokkeskoven er et meget vigtigt ynglevandhul for den fredede Stor Vandsalamander, som i øvrigt er en Bilag 4 art, som Danmark har en særlig forpligtigelse for at beskytte.
Der er for få år siden blevet gravet et nyt vandhul sydøst for Stavtrup Stationsby ned mod Brabrandstien og søen, for at give bedre betingelser for artens overlevelse. Stor Vandsalamander er vandrer og ”Bispemarken” er Stor Vandsalamanders ”vandrings korridor” fra ynglevandhullet i Klokkeskoven og til vandhullerne sydøst for Stavtrup Stationsby. Der er blevet set Stor Vandsalamander på vandring på ”Bispemarken” og opførsel af en stor multihal på marken vil give arten væsentlige dårligere betingelser for den nødvendige vandring mellem vandhullerne i området.
Jeg ønsker ikke, at der i forbindelse med fremtidig brug af ”Bispemarken” vil ske en forøgelse af trafik på Bispevej. Vejen er ikke dimensioneret til en øget trafikmængde.
Der er ikke i haludvalget plan ikke indtænkt parkeringspladser i direkte forbindelse med den ny multihal. Det er i stedet lagt op til, at det bliver en kommunal opgave at finde løsninger på fremtidige parkeringsproblemer. Der forventes brug af et begrænset antal eksisterende parkeringspladser ved fodboldklubbens nuværende klubhus, altså et stykke væk fra hallen. Derfor vil der med stor sandsynlighed blive parkeret så tæt på den nye multihal som muligt (menneskets natur), og der vil ske parkering på de små veje i Stavtrup Stationsby.
Bispevej er en lukket vej og derfor er der dobbelt belastning, samt begrænset mulighed for at vende, uden at skulle køre på de små stikveje i stationsbyen. Samtidig vil parkering i vejsiden kunne gøre nødvendig færdsel på vejen problematisk for både offentlig og privat kørsel til og fra både Lokalcenter Søholm, hospice og vi ”almindelige” beboere på vejen.
Der har på tidligere tegninger været angivet, at der ønskes parkeringspladser langs med Bispevej, hvilket uvægerligt vil give en øget trafikbelastning på Bispevej, samt fjernelse af træerne mellem Bispevej og fodboldbanerne. Dette fremgår ikke af nuværende tegninger over området, men alligevel en mulighed, som jeg er stærkt bekymret for, vil blive taget i brug, når parkeringsproblemerne dukker op.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Skriver

Indsendt

10/02/2021 19:57

Sagsnummer

HS6853742

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00