Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Høringssvar til Aarhus Kommune fra 'De RE-kreative' i Stavtrup. En ny multihal ved Bispevej i Stavtrup, Viby.

'De RE-kreative' er en gruppe frivillige i Stavtrup som overordnet arbejder for at Stavtrup bliver et grønnere og mere bæredygtigt samfund, hvor der er plads til re-kreative aktiviteter i naturen.
Vi bakker op om opførsel af en multihal på Matrikel nr. 15m Stavtrup By.
Ift. multihallen finder vi det meget vigtigt, at udearealerne omkring hallen prioriteres. Udearealerne skal tænkes grønne og rekreative for alle aldre - meget gerne generationer imellem. Vi har bl.a. tænkt Tarzan/forhindringsbane i naturmaterialer rundt om hallen, klatrevægge på hallens yderside, parcour-områder der tænkes ind i arkitekturen og et skaterområde. Det er vigtigt at indtænke rekreative muligheder som ikke nødvendigvis er foreningsbaserede, men steder hvor fællesskaber i aktiviteter opstår og udvikles spontant.

Parkering ved hallen skal fortrinsvis være til cykler, bilparkering ønskes placeret på P-plads længere væk - det skal være tydeligt mere attraktivt at tage cyklen/være gående frem for at køre dertil i bil.

Vi ønsker, og finder det nødvendigt, med gode og trygge overgange for gående og cyklister på de trafikerede veje til og fra multihallen, her tænkes primært på Jarlsmindevej. En bæredygtig løsning skal foreligge for trafik og parkering.

Vi har et stort ønske om en grøn linje gennem Stavtrup fra Klokkeskoven nedover Multihalområdet og videre til Brabrandsøen. Når man kommer kørende ad Klokkeskovvej mod Jarlsmindevej kigger man aktuelt over marken og ned mod grøn skov og natur - dette vil vi gerne på bedst mulig måde bevare ved at prioritere grønne udeområder, grønt levende tag på hallen mm. Vi foreslår, at parkeringsområdet omkring hallen tænkes grønt og permeabelt frem for fuldt asfalteret/flisebelagt. Det kan fx løses vha fliser med væksthuller eller anden delvis armering, der sikrer både kørsel og begrønning. Parkeringsområdet vil kun sjældent blive fuldt belastet, og det vil give god mening ift hele området og biodiversiteten, at der er plads til lavtvoksende urter og græsser på arealet, samt træer (høje, der ikke skærmer for trafiksikkerheden) i stedet for eventuelle metalbøjler på p-pladserne.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Stine Lindegaard

Indsendt

10/02/2021 19:58

Sagsnummer

HS3275309

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00