Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Stavtrup Multihal

Vi vil gerne udtrykke vores bekymring og modstand omkring den foreslåede ændring af kommuneplan for matrikel 15a som skal muliggøre placeringen af en multihal.
Vi har selv været med til at bygge vores hus tilbage i 1985. Børnene er vokset op i huset. Gået på Højvangsskolen. Med andre ord har vi været en del af Stavtrup i 36 år.
Vi ved godt, at lokalplanen for Stavtrup stationsby samt Mondrupsvej ikke omfatter Bispemarken matrikel 15a. Men mener alligevel der bør tages hensyn til, at Bispemarken fremstår som en integreret del af de nævnte områder. Og derfor vil et byggeri af denne størrelse få en negativ effekt på et område af sådan en særlige karakter, som Aarhus Kommune selv har beskrevet som bevaringsværdi.
Således står der bl.a. i §7 stk. 3: "Nye bygningers arkitektoniske udformning og placering skal medvirke til at opretholde og videreføre karakteren af det eksisterende miljø og bygningstradition, f.eks. med hensyn til bygningers placering i forhold til vej og skel, længde, bredde, facadehøjde, taghældning, udhæng, byggematerialer, døre, vinduer, skorstene mv."
Vi er blevet præsenteret for en størrelse svingende fra 3.500-6.000 m2 multihal. Og vi synes, der mangler en mere fyldestgørende beskrivelse i projektet bl.a. m.h.t. antal p-pladser. Men ligegyldigt hvor i Stavtrup Aarhus Kommune vælger, at bygge en multihal er det vores håb, det bliver et byggeri der falder naturligt ind i de øvrige omgivelser. Og ikke en multihal der er 14-16 meter høj som der ellers er lagt op til.
Vi kan slet ikke se en sammenhæng mellem Stavtrup stationsby, Bispevej, Mondrupsvej og en multihal på matrikel 15a. Det vil ikke harmonere med det helt unikke og rolige miljø, der er omkring dette område. Derimod vil et grønt areal være i tråd med området. Hvor det også kunne være muligt med udendørs idrætsaktiviteter. Der hverken kræver medlemsskab eller tilmelding til et fast mødetidspunkt.
Endvidere forekommer det os, at der ikke tages højde for de støj- og trafikgener der vil opstå i forbindelse med en multihal. Der er en forventning om, at brugere vil cykle eller gå til multihallen. Men virkeligheden må vi jo erkende, er en anden. Færdes man rundt i Stavtrup er det tydeligt, bilen bliver brugt flittigt. Vejene omkring matrikel 15a fører både mod Klokkeskovvej, Bispevej samt Jarlsmindevej. Alle med fartdæmpning. Hvordan skal området kunne bære den yderligere trafik en multihal vil medføre?
Vi beboere omkring matrikel 15a har på et tidligere informationsmøde indkaldt af haludvalget fået fremlagt, at for at en multihal kan være rentabel kræver det, at den også udlejes til fester. Ikke forbeholdt Stavtrups borgere, da det ikke vil generer tilpas stor nok økonomisk indtægt. Men hele oplandet omkring Stavtrup. Det vil så også medføre støj- og trafikgener i nattetimer i weekender. På informationsmødet blev det ligeledes fremlagt, at multihallen skulle indeholde et cafeteria, hvor man kan købe aftensmad med hjem. Det er allerede i dag muligt, at købe god man på Søholm v/Årstidernes spisehus. Ligesom Tidens Køkken tilbyder levering til døren. Ikke at forglemme de muligheder for take away der også er til rådighed i Stavtrup i dag. Burde man ikke støtte op om disse fremfor, at give dem mere konkurrence?
Vi må være ærlige og sige, vi bliver ikke dem der kommer til at bruge en multihal. Vi har allerede medlemsskab af velfungerende fitnessklub. Haludvalget har beskrevet, at multihallen skal indeholde et bibliotek samt muligheder for kulturelle oplevelser. M.h.t. bibliotek stiller vi os uforstående overfor, at Aarhus Kommune ikke mener det nuværende Viby Bibliotek, som blot ligger 4 km fra Stavtrup ikke kan imødekomme behovet. Ligeledes er der kun 8 km. til Aarhus midtby hvor der er en bred vifte af kulturelle tilbud. Og derfor rejser det også et spørgsmål ved os. Hvad er det helt præcist Stavtrup har behov for? Er det ikke idrætsfaciliteter! Hvilket vel også var udgangspunktet da de første tanker blev gjort for henved 7 år siden. Måske man skulle vende tilbage til udgangspunktet. Lidt efter devisen, need to have or nice to have?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Schmidt

Indsendt

10/02/2021 20:58

Sagsnummer

HS5036238

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00