Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Høringssvar om ”En ny multihal på Bispemarken i Stavtrup”

Stavtrup 2021
Høringssvar om ”En ny multihal på Bispevej i Stavtrup”


Århus Friskole bakker op om ”en multihal der samler i Stavtrup”. Det har været et stort ønske for Århus Friskole i mange år at få adgang til en lokal idrætshal, specielt efter at faget idræt er blevet et udtræksfag til afgangsprøven. Århus Friskole har ikke selv en idrætshal med idræts-faciliteter, skolen har ikke adgang til en lokal idrætshal, og skolen vil ikke selv kunne rejse midlerne til at bygge en egen idrætshal.

Århus Friskole er positive overfor at skabe udvikling på matrikel 15m ”Bispemarken”. Men vi har nogle ønsker og bekymringer i forhold til det nuværende konkrete forslag om en multihal.

En multihal der samler:
Stavtrup som by mangler et sted, som samler beboerne i Stavtrup, så derfor bakker vi meget op om, at multihallen er tænkt som et lokalt sted, der samler beboere i Stavtrup/Ormslev. Men vi ønsker meget, at multihallen ikke er tænkt til et stort sted, der skal kunne samle hele den sydlige del af Århus. Vi synes ikke, at placeringen på Bispemarken kan rumme en stor multihal på 6.000 m2 med mange mennesker og biler fra hele Århus Syd.

Trafik:
Århus Friskole har i mange år kæmpet for en sikker skolevej ad Søholmvej til Århus Friskole. Skolen ligger lige hvor Stavtrup starter. Vejen ind i Stavtrup svinger skarpt lige inden skolen. Der kommer mange biler og tung trafik i høj fart rundt om svinget. Der er ikke ordentligt ud-syn for hverken svingende bilister eller børnene, som passerer vejen. Det vil være endnu mere livsfarligt for vores skolebørn, hvis der kommer yderligere trafik ad vejen til en stor multihal.

Lokalt samlingssted for sociale- og kulturelle aktiviteter
Multihallen er lige nu beskrevet som, at den først og fremmest skal udvide mulighederne for idrætsaktiviteter i Stavtrup på grund af det presserende behov for mere halkapacitet.
Århus Friskole er en skole med stort fokus på kreativitet og musik, så vi er meget glade for, at initiativgruppen også beskriver, at de forventer, at multihallen bliver et lokalt samlingssted for sociale- og kulturelle aktiviteter. Til borgermødet blev hallen også af haludvalget kaldt: ”Et moderne forsamlingshus” og” kulturhus med idræt”. Det lyder jo rigtig godt, men når vi ser på den nuværende skitsetegning over Multihallen, så har vi svært ved at se, hvor kulturen er tænkt ind? Vi kunne godt ønske os at sikre, at multihallen også bliver et kulturhus og vi øn-sker, at det bliver tydeligt, hvad der menes med et kulturhus både i arkitektur, indretning og funktioner.

Bæredygtighed og FN´s 17 verdensmål
På Århus Friskole arbejder vi med de 17 verdensmål og bæredygtighed. Når man har med børn at gøre, så er man nødt til at tænke bæredygtigt og tænke på miljøet. Vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre, at vores børn har en fremtid på jorden. Der er en pind om FN´s verdensmål på hjemmesiden om multihallen i Stavtrup, men der står ikke noget. Hvad menes der med det?

For lidt over 10 år siden satte Aarhus Byråd et ambitiøst mål om et CO2-neutralt bysamfund i 2030. I Århus Kommunes klimahandlingsplan 2021-2024 står der:
”Klimakrisen er global, men kan kun løses lokalt. Som borgere er vi ikke kun en del af vores lo-kalsamfund, vi er også en del af verden. På samme måde, som vi er afhængige af, at andre ska-ber forandring i verden, for at vi kan løse klimakrisen, er de også afhængige af os. Ingen er i mål før alle er i mål. Det samme gælder i Aarhus.”

Århus Friskole har et ønske om, at Århus Kommune går ind i arbejdet med en lokal multihal og tænker meget visionært forhold til verdensmål, bæredygtighed og i klimavenlige løsninger.

På Århus Friskole har vi et samarbejde med professor og PH.D. Steen Hildebrandt. Han siger bl.a.: ”at hvis vi skal stoppe klimaforandringer, så er det os i den vestlige verden, som skal ændre vores livsstil mest.” Så et spørgsmål at stille kunne være: Hvad er det ved vores livsstil i Stav-trup, som vi kan/skal ændre? Hvordan kan vi i Stavtrup f.eks. halvere trafikkens CO2-udledning inden 2030(som er Århus kommunes mål)? Skal vi tænke i ”grøn mobilitet og 15 minutters byen”: En multihal som man kun kan gå/løbe eller cykle til på 15 minutter? Måske skal vi lade være med at tænke i en kæmpe multihal, hvor alle vores vestlige ønsker om idræt og idrætsfaciliteter skal opfyldes, men måske mere tænke i et mindre kulturhus med idræt også tænke ud af boksen: Hvordan dyrker vi miljøvenlig idræt om 10 år? Kan vi tænke idræt og bevægelse meget mere ud i vores fantastiske naturområder i Stavtrup?
Hvad er naturligt og bæredygtigt på den lange bane for Stavtrup?

Mvh. Marie Ludvigsen
Skoleleder
Århus Friskole
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marie Ludvigsen

Indsendt

10/02/2021 21:11

Sagsnummer

HS6770476

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00