Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Ænding af kommuneplan for "Bispemarken"

Vi ønsker ikke kommuneplanen ændret ifm. opførelse af en multihal på ”Bispemarken”. Begrundelsen er primært, at parkerings- og trafikforhold vil være til væsentlig gene for os, der bor i område (for vores vedkommende Bispevej). Aarhus Kommune har selv i lokalplanen for området (lokalplan nr. 534) betonet, at nye bebyggelser eller funktioner (fx erhvervsvirksomhed) i området skal kunne ”indpasses i landsbymiljøet uden gener for omgivelserne” og ikke må ”give ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde [være] til gene.”
Disse hensyn forekommer os velbegrundede i lyset af områdets særlige karakter, dets naturværdier og stemning præget af fred og ro. Det er for os at se evident, at anlæg af i størrelsesordenen 150 p-pladser i nærområdet er en ”væsentlig øgning” og at trafik til og fra større stævner, kulturarrangementer m.m. ad områdets smalle trafikkorridorer vil være til væsentlig gene.
Vi tilslutter os til fulde visionen om en multihal som ”stedet der samler” og opfordrer derfor til at alternative placeringer prioriteres højere end det har været tilfældet hidtil. Det siger sig selv, at interessemodsætninger vil være uundgåelige, men det er vigtigt at indse, at interesserne i forbindelse med dette byggeri ikke er symmetriske. Det er ikke en sag om at én part ønsker hallen opført i den andens nærområde og vice versa. Beboerne i Stationsbyen ønsker hallen placeret et sted, hvor den ikke er til væsentlig gene for nogen og har peget på realistiske alternative muligheder for dette.
Vi frygter at en påtvungen placering på ”Bispemarken” vil skabe varige modsætningsforhold, så hallen i stedet risikerer at blive ”stedet der splitter”. Det vil blive tilfældet, hvis der ikke findes bæredygtige løsninger for parkerings- og trafikudfordringerne. Eftersom der ikke er præsenteret realistiske bud på dette, må vi modsætte os den foreslåede ændring af kommuneplanen.

Helle Bertelsen og Morten Dige, Bispevej 44
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Morten Dige

Indsendt

10/02/2021 21:15

Sagsnummer

HS1582499

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00