Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Alternativ placering af multihal

Jeg har stor respekt for Haludvalgets ildsjæle og deres engagement, men jeg er ikke enig i placeringen af hallen. Bispemarken grænser op til Stavtrup stationsby, hvis lokalplan søger at værne om den bevarelsesværdige natur og charmerende stemning, der er i området. Et stort byggeri, omend veludført, vil ændre, og i min optik skæmme, området. Jeg er sikker på Haludvalgets arkitekter vil tage hallens omgivelser i betrækning i udformningen, men en hal er ikke bare en hal. En succesfuld hal er også de arrangementer det lægger hus til og de mennesker, som deltager i disse. Stationsbyen ønsker ikke flere bilister. Vi har lige fået etableret 40km/t-zoner og pukkelbump for at opfordre bilister til at finde alternative ruter. At placere et udflugtsmål midt i dette lille og allerede pressede lokalområde virker ulogisk, faktisk kontraintuitivt. Desuden virker det uhensigtsmæssigt at placere et valfartssted i et trafikalt knudepunkt mellem to skoleveje samt foreslå parkering langs en smal vej, der ofte ser udrykningskøretøjer til hospice og plejehjem. En bekostelig hal bør ikke ”bare” placeres, hvor der er en tilfældig tom mark. Det er et stort og dyrt projekt. Vær visionær! En multihal kræver en visionær løsning, hvor stationsbyens unikke karakter tilgodeses. Stavtrup er et grønt åndehul, ikke blot for byens borgere men også for mange andre naturelskende Aarhusianere. Stavtrup er ikke der, hvor man placerer en sports- og kulturhal midt i byens grønne kile. Stavtrup er et lokalsamfund, der værner om naturen og aktivt bruger selv samme natur i deres fysiske udfoldelser og udflugter. Det er også sport.
Igen vil jeg opfordre Haludvalget og kommunen til at være visionære. Læg hallen mellem de eksisterende fodboldbaner og saml komplekset ét sted. Det løser nogle, om ikke alle, trafikale problemstillinger, men det åbner også op for at sætte Bispemarken i spil på en helt anden måde. En mark er ikke natur, men det kan den hurtigt blive. Hvorfor ikke benytte lejligheden til at imødekomme kommunens egen grønne målsætning og arbejde hen imod FN’s verdensmål? Folk søger en grønnere hverdag i stadig tættere kontakt med naturen. En gennemtænkt løsning må kunne bevare byens udtryk og styrke dens grønne kile og ikke blot imødekomme enkelte sportsentusiasters ønske om en multihal.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nanna Frikke

Indsendt

10/02/2021 21:30

Sagsnummer

HS4284862

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00