Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Multihal i Stavtrup

Hvordan skal man tage stilling til, om det er en god ide at opføre en multihal på op til 6000 m2 på matr. Nr. 15m Stavtrup By, Kolt, når der ikke foreligger en analyse af de trafikale konsekvenser og en beskrivelse af, hvordan den øgede trafikmængde og parkering skal håndteres?

Der er gode tanker om, at transport til hallen skal ske på cykel og til fods, men hvis man ser på arrangementer på skolen, ved fodboldklubben eller spejderhuset, så står biler for en stor del af transporten. Det er svært at forstå, hvordan en multihal skal ændre på den adfærd. Og det er svært at se, hvor en stor mængde biler skal parkere i området omkring Bispeengen. Hvis parkeringen er tænkt længere væk, hvordan forestiller man sig så at undgå, at der alligevel parkeres på vejene omkring Bispeengen? Det er ikke svært at forestille sig farlige situationer ved væsentlig forøgelse af trafikken i området, og derudover gener for beboere og andre i området.

Der må være erfaringer fra andre steder i forhold til, hvor stor trafikmængde en hal af den størrelse genererer, så det bliver muligt at forholde sig til en samlet løsning.
Stort ja til mere halkapacitet i Stavtrup. Det er der brug for. Spørgsmålet er, om der er brug for 6000 m2. Det virker meget stort sammenlignet med fx Lyseng.

Det kan give bekymring for, om hallen får en overkapacitet og dermed udfordringer med driftsøkonomien af byggeriet. Det er vigtigt, at hallen bygges med udgangspunkt i lokale behov, og at det ikke risikeres at blive nødvendigt løbende at tiltrække større arrangementer for at sikre tilstrækkelige indtægter til den løbende drift. Eller at dele af hallen står tom og driftsindtægterne ikke dækker udgifterne.

Uanset hvor hallen placeres, så er det naturligvis afgørende, at den udformes under hensyntagen til de lokale omgivelser, herunder naboer og natur. Jeg er ikke nødvendigvis modstander af en placering på Bispeengen. Jeg bor tæt på, så langt hen ad vejen synes jeg, en placering der kunne være ganske attraktiv. Men jeg synes, det er useriøst at skulle tage stilling til placeringen uden at have svar på de trafikale udfordringer ved byggeriet og uden at kende til mere detaljerede planer for driften af hallen, herunder eksempler fra andre tilsvarende byggerier i sammenlignelige områder.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kirsten Kaag Mortensen

Indsendt

10/02/2021 23:00

Sagsnummer

HS2040264

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00