Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Fuld opbakning til projektet – incl. placering og størrelse.

Kære Aarhus Kommune,

Jeg har med stor interesse fulgt dette projekt fra sin spæde opstart for mange år siden til de konkrete planer, der nu foreligger i dette visionære projekt. Jeg har også fulgt den lokale debat, og herunder den ofte unuancerede kritik, der rettes mod projektet.

Naboernes bekymring er forståelig og reel, men medmindre man finder en afsides mark, er nabobekymring uundgåelig, og det er svært at skabe et sted der samler på en fjern beliggenhed. Jeg håber og tror på, at naboernes bekymring viser sig ubegrundet, når projektet står færdigt.

De andre kritikpunkter har jeg svært ved at forstå. Selve byggeriet bliver fremstillet som en gigantisk grå klods, en håndboldarena med plads til flere tusinde tilskuere eller som flere domkirker placeret ved siden af hinanden. Ingen af delene er, hvad vi ønsker i Stavtrup. Her er planen et projekt tegnet af et førende arkitektfirma. Jeg tvivler på, at netop arkitektudgiften har fyldt meget, da Sydbank Arena (som der henvises til) blev opført. Jeg er til gengæld sikker på, at mange lokalsamfund vil kigge misundeligt mod Stavtrup, når multihallen forhåbentlig står færdigt.

Trafikken er også et hovedargument mod projektet. Der vil naturligvis komme lidt mere trafik, men det er et lokalt projekt, der primært vil medføre lokal trafik. Det er ikke E45 i myldretiden vi taler om. Selvom trafikken i mindre omfang bliver, er jeg sikker på, at Aarhus Kommune kan løse den problemstilling på tilfredsstillende vis. Spøjst nok har et løsningsforslag været at flytte hallen hen på en privat mark ved siden af Friskolen. Jeg har meget svært ved at se, hvordan denne placering skulle ændre på de trafikale udfordringer?

Placeringen på Bispemarken skulle også være forstyrrende for Søholm ifølge kritikkerne. Her kan det undre, at der så foreslås en placering på fodboldbanerne, der jo ligger endnu tættere på Søholm. Desuden er fodboldbaner i min optik mere eftertragtede end en mark. Især i en så aktiv by som Stavtrup.

Naturen bliver også bragt i spil som forhindring for placeringen på Bispemarken. Vi er meget heldige, nærmest forkælede, hvad angår natur i Stavtrup, så at afgive en mark ødelægger ikke herlighedsværdien. Tværtimod er jeg overbevist om, at det flotte byggeri kommer til at fremstå som en del af helheden i området.

Det er nemt at få det indtryk, at halprojektet er kommet snigende som en tyv om natten, men også dette argument klinger hult. Jeg vil ikke afvise, at det kan være nyt for nogen, men hvis man har fulgt en smule med i den lokale debat (online, Riposten, møder m.m.), bør det ikke komme bag på nogen. Bispemarken har også være udlagt til idrætsformål (f.eks. opførelsen af en hal) i flere årtier. At der kræves en ændring af lokalplanen for at rumme steder der samler, og ikke kun en hal, er helt fair, hvilket også er grunden til den eksisterende proces.

Man må give Den Grønne Kile, at de er gode til at koordinere en modstand mod projektet, og set udefra kan det virke som om DGK og deres 55 Facebook-følgere repræsenterer en stor del af Stavtrups befolkning. Jeg håber ikke, at de få ender med at ødelægge det for de mange. Stor cadeau til Haludvalget for at holde en sober tone i dialogen med DGK. En kontrast til splittelsesretorikken fra DGK. Bl.a. i form af klistermærker i bybilledet med et budskab om ”Multihal splitter Stavtrup”. Sådan et budskab er ikke fællesskabsfremmende, omend det næppe har været hensigten.

Jeg har selv oplevet at få ”ødelagt” min udsigt med rækkehuse, men det vidste jeg kunne ske, så derfor så jeg ingen grund til at brokke mig. Vi bor i en skøn, lille by, hvor der heldigvis også sker fremskridt og forandring. Det skal der være plads til, og vi er heldige at være begunstiget med masser af ildsjæle med gåpåmod, hvilket dette projekt er godt bevis på.

Herfra skal der lyde en stor opbakning til det flotte projekt. Alle de gode argumenter for projektet er beskrevet af netværk, fællesråd, foreninger, frivillige, skole og private i øvrige indlæg, så dem vil jeg undlade at gentage. Jeg er overbevist om, at Aarhus Kommune lytter til de mange saglige og objektive input, så vi kan komme videre i processen. Det fortjener Stavtrup.

Når beslutningen er truffet, håber jeg at vi alle kan se fremad. Uanset udfaldet af denne proces.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

J. Sørensen

Indsendt

10/02/2021 23:01

Sagsnummer

HS9619247

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00