Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - En ny multihal på Bispevej i Stavtrup, Viby

Høringssvar til debatoplæg om ny multihal på Bispevej

Stavtrup har oplevet en stor befolkningstilvækst igennem en årrække, som giver anledning til overvejelser om, hvordan lokalsamfundet skal tilpasse og udvikle sig. Både i forhold til infrastruktur, herunder stisystemer og overgange, hvor børn kan færdes trygt, skoler, institutioner, faciliteter til idræt m.m., som befolkningstilvæksten skaber behov og grundlag for. Men også i forhold til at bevare de særlige kendetegn, som fx den dejlige natur i lokalområdet. Jeg vil foreslå, at Aarhus Kommune starter med at analysere og kortlægge nuværende og kommende behov for og ønsker til udviklingen af Stavtrup, som udgangspunkt for overvejelser om evt. ændring af Kommuneplanen. Jeg synes ikke, at der pt. er et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for ændring af Kommuneplanen. Jeg kunne som borger godt tænke mig en helhedsorienteret udviklingsplan for Stavtrup. Fx oplever borgere flere steder i Stavtrup udfordringer med infrastruktur og deraf afledte støjgener (og rystelser), både fra trafikken igennem byen og fra motorvejen, som man kan frygte uden planlægning blot vil vokse.

Opførelse af en ny multihal er en vigtig beslutning, som vil præge byen og byens udvikling i mange år frem. Det er derfor vigtigt, at alle mulige placeringer overvejes nøje, at løsningen bliver langsigtet og i overensstemmelse med en udviklingsplan for Stavtrup (og måske en udviklingsplan for hele den sydlige del af Aarhus området), at det bliver et projekt, som samler og beriger lokalsamfundet. Uanset placering er det vigtigt, at der tages hensyn til naboer og natur i forhold til både opførelse og efterfølgende drift.

Personligt bakker jeg op om behovet for mere halkapacitet, men vil opfordre til at afsøge alternative placeringer til matrikel nr. 15m. Jeg synes umiddelbart, at 6000 kvm lyder stort. For mig et det vigtigste indendørs idrætsfaciliteter for Stavtrups borgere. Jeg må også være ærlig og sige, at jeg som potentiel nær nabo primært vil være bekymret for øget trafik (inkl. parkering), støj fra både udearealer og sociale arrangementer aften, nat og weekender og udfordringer i forhold til evt. fremtidigt salg/prisudvikling.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tine Nygaard

Indsendt

10/02/2021 23:42

Sagsnummer

HS2288383

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Stavtrup - Ormslev
Hørings-id

H246

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00