Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høring vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan

Følgegrupper i implementeringen af Den Sociale Bæredygtighedsplan

I SIND Ungdom Aarhus er vi både begejstrede for og imponerede over den ambitiøse strategi. Vi vil også rose den grundige inddragelsesproces i arbejdet frem mod det udkast, som er sendt i høring.

For at sikre, at borgerinddragelsen fortsætter løbende, når strategien skal udfoldes i konkrete initiativer, vil vi foreslå, at der nedsættes et advisory board eller en følgegruppe til hvert af de fem emner.

Følgegrupperne bør bl.a. bestå af borgere, der er i målgruppen for de enkelte emner og interesseorganisationer, der arbejder med målgruppen.

Når man skal udvikle mere tværgående og sammenhængende løsninger, er det vigtigt at gode intentioner om mere samspil ikke kommer til at medføre et ekstra lag af bureaukrati, der kan være svært at navigere i for borgerne. Og når nye initiativer skal iværksættes, er det vigtigt at sikre, at kommunikationen er let forståelig – særligt for udsatte borgere.

Disse og andre konkrete udfordringer løses bedst ved løbende at inddrage borgere og interesseorganisationer, der kender til de nuværende udfordringer i de allerede velmenende systemer og indsatser.

SIND Ungdom Aarhus stiller sig gerne til rådighed, særligt med hensyn til emnerne ”Flere unge i job og uddannelse” og ”Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom”.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ida Binderup

Indsendt

14/02/2021 10:25

Sagsnummer

HS6790944

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Sociale forhold og beskæftigelse
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H252

Kontakt

Louise Rohde

Fagligt Sekretariat

Sociale Forhold og Beskæftigelse

mail: loro@aarhus.dk

Vil du vide mere?

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/den-sociale-baeredygtighedsplan/