Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høring vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet har på mødet den 8. februar 2021 behandlet høringen om Bæredygtighedsplanen.

Handicaprådet bakker op om de to grundtanker, der er i planen mht. a) målrettet og forstærket fokus på forebyggelse og tidlig indsats samt b) udviklingen af mere tværgående og sammenhængende løsninger.

Rådet sætter pris på, at der er politisk vilje til at anvende 25 mio.kr. på initiativer, som kan sætte processen i gang.

Handicaprådet er dog bekymret for, om planen reelt er bæredygtig, når det gælder handicapområdet:
Indholdsmæssigt er det svært at gennemskue, hvilken konkret forskel planen vil gøre for mennesker med handicap. Ganske vidst handler spor 3 og 5 om psykisk syge og voksne med handicap. Men spor 1 og 2 burde også have omfattet konkrete initiativer, målrettet børn og unge med handicap. Der er bl.a. behov for større indsatser og mere økonomi på børneområdet, hvis det skal sandsynliggøres, at forebyggelsen får en langvarig værdi for de yngste i vores kommune.

Men også på voksenområdet savnes der tiltag, som kan sikre en forbedring af vilkårene for de dårligst stillede borgere med handicap – herunder hvad angår botilbuddene.

Handicaprådet er desuden bekymret for den samlede økonomi i planen, da der i alle tre scenarier opereres med underskud.

De 25 mio. kr. er en god start – men vi er langt fra i mål med denne plan for at den kan blive bæredygtig.På vegne af Handicaprådet


Finn Amby Mette Bjerre
formand næstformand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Aarhus Kommunes handicapråd

Indsendt

25/02/2021 14:28

Sagsnummer

HS7019791

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Sociale forhold og beskæftigelse
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H252

Kontakt

Louise Rohde

Fagligt Sekretariat

Sociale Forhold og Beskæftigelse

mail: loro@aarhus.dk

Vil du vide mere?

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/den-sociale-baeredygtighedsplan/