Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høring vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan

Høringssvar til Den Sociale Bæredygtighedsplan fra Århus Ungdommens Fællesråd

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til Den Sociale Bæredygtighedsplan som høringspart. ÅUF repræsenterer 120 samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger, som gennem ugentlige aktiviteter bidrager til et levende og mangfoldigt fritidsliv for tusinder af børn og unge i Aarhus Kommune.


Hvordan kan flere børn og unge blive en del af foreningsfællesskaberne?

Det er med stor glæde vi i udkastet til Den Sociale Bæredygtighedsplan kan læse, at fritidsaktiviteter i foreningerne anerkendes som meningsfulde fællesskaber for børn og unge i afsnit 1.4. om ’Meningsfulde Fællesskaber’. Det kan vi kun bakke op om! Vi synes derfor også det er positivt, at ’ der arbejdes mere aktivt med fritidsaktiviteter som led i at sikre børn med særlige behov en bedre hverdag.’, som beskrevet i ’Initiativ 1.4.5: Fritidsaktiviteter som et aktiv’.

I initiativet beskrives, at kommunen som supplement til fritidspasset vil arbejde på at reservere pladser i foreningerne specielt til børn med særlige behov. Det tror vi kan være en fin ide, men langt fra tilstrækkelig, hvis målet er at flere børn med særlige behov bliver en del af et foreningsfællesskab. Skal det lykkes, er der en række andre udfordringer, som skal overkommes - både hos foreningerne og hos de udsatte børn og unge.

Vi vil derfor foreslå, at afsnittet udvides med fokus på og ressourcer til følgende tiltag:
- Ressourcer til en ledsager til og fra fritidsaktiviteten, så det er trygt at komme afsted.
- Ressourcer til ledsager under selve fritidsaktiviteten, så der dels er en tryg person for barnet/den unge, dels ikke er et øget pres på de frivillige i foreningen, som skal have opmærksomhed til alle børn og unge i fællesskabet og på den aktivitet, foreningen tilbyder.
- Tilbud om pædagogiske/socialfaglige værktøjer til frivillige i foreningerne, som ønsker at være klædt bedre på.
- Ressourcer til at dække den del af udgifterne til fritidsaktiviteten, som fritidspasset ikke dækker.

ÅUF bidrager gerne, når planen skal omsættes til virkelighed. Som repræsentant for børne- og ungdomsforeningerne i kommunen kan vi bringe netop dette perspektiv ind i det videre arbejde med implementeringen.

På vegne af Århus Ungdommens Fællesråds Styrelse

Nina Hansen og Sara Springborg
Formand sekretariatsleder
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sara Springborg

Indsendt

26/02/2021 10:37

Sagsnummer

HS8618112

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Sociale forhold og beskæftigelse
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H252

Kontakt

Louise Rohde

Fagligt Sekretariat

Sociale Forhold og Beskæftigelse

mail: loro@aarhus.dk

Vil du vide mere?

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/den-sociale-baeredygtighedsplan/