Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høring vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan

Social bæredygtighed for borgere med grønlandsk baggrund

Det Grønlandske Hus i Aarhus takker for muligheden for at afgive høringssvar og for at være inddraget i processen. Generelt ser det Grønlandske Hus i Aarhus med glæde på nye tilgange og initiativer i Den Sociale Bæredygtighedsplan og som kan give mange med grønlandsk baggrund større værdi i kommunen og samfundet.

Registrering af grønlændere født i Grønland og bosat i Aarhus udgør pr. 1. januar 2020: 1055 personer.

Hvis det er målet at flest mulige personer er i beskæftigelse og er en ressource i kommunen, er det nødvendigt at få inddraget virksomheder, som kan hjælpe med opkvalificering af personer med grønlandsk baggrund. Mange på overførselsindkomst har grønlandske uddannelser eller var velfungerende inden flytning til Danmark, men har ikke kunnet finde beskæftigelse.

Vi oplever ligeledes en større gruppe mennesker med grønlandsk oprindelse, der slider med svære senfølger efter barndomstraumer. Ofte har denne gruppe mennesker udviklet psykiske lidelser, som følge af voldsomme hændelser, og selvmedicinerer sig med alkohol og andre rusmidler. Vi har haft gode resultater af en helhedsorienteret parallel indsats, hvor der indgår terapi, rusmiddelsbehandling, opbygning af nyt værdiskabende netværk og praktikforløb, hvor det ikke er et krav at være helt fri af selvmedicineringen for at kunne deltage. Det er vores vurdering, at det har stor værdi, at den tilknyttede psykologfaglige person har grønlandsk kulturforståelse, herunder forståelse for hvilke metoder, der har bedst virkning for borgere med grønlandsk oprindelse.
Det er vigtigt at tilbyde den helhedsorienterede hjælp til de personer, som allerede har en indre motivation og ønske om et bedre liv. Vi ser at anvendelsen af ACT-metoden er en god tilgang til at kunne løfte de hårdest ramte borgere. Vi stiller os gerne til rådighed til at løse dele af denne helhedsorienterede opgave for gruppen af borgere med grønlandsk baggrund.

Vi glæder os over et prioriteret fokus på dobbeltdiagnoser samt peers tilgangen til at yde socialstøtte og sikre bæredygtighed i den hjælp, der ydes.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tanja Nielsen

Indsendt

01/03/2021 14:42

Sagsnummer

HS5085299

Informationer

Startdato
Svarfrist
Emneord
Sociale forhold og beskæftigelse
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H252

Kontakt

Louise Rohde

Fagligt Sekretariat

Sociale Forhold og Beskæftigelse

mail: loro@aarhus.dk

Vil du vide mere?

https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sociale-forhold-og-beskaeftigelse/den-sociale-baeredygtighedsplan/