Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til lokalplan 1147 Højhus på Mindet 6, 8000 Århus C

Da området rummer en betydningsfuld del af Århus historie, og bindingsværkshuset ikke er i værre stand, end det sagtens kan bevares, er det efter min mening hærværk at rive det ned. Desuden vil den planlagte bebyggelse med den nødvendige pilotering udgøre en betydelig risiko for andre lidt yngre huse i området, - hvad byråd m.fl. burde vide, hvis de tænker sig lidt om ang. andre uheldige projekter opført på de gamle bredder.
Århus bliver ikke mere smart og attraktiv, fordi I tillader en tilplastring med grimme moderne huse i bymidten.
Og husk, at der er byrådsvalget om ret få måneder!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Victoria Trolle-Millbrath og Poul Juhl

Indsendt

04/03/2021 11:52

Sagsnummer

HS9677036

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H257

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00