Gå til hovedindhold

Høringssvar

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1147 - HØJHUS PÅ MINDET 6, AARHUS HAVN

BYLIV skabes i stueetagen ikke med et HØJHUS på Mindet 6
De attraktive bydele i Aarhus har en god blanding af åbne pladser, grønne områder og bebyggelse. Der er her vi som byens borger mødes og lever vores udeliv. Med byen som kulisse fortælles en historie som er med til at skabe vores identitet som århusianere. Højhuse derimod er anonyme bygningskroppe som skærmer for horisonten, som ikke bidrager positiv til det nære byliv og som ikke bidrager til fortællingen om vores by.
Et højhus på Mindet 6 er på ingen måde imødekommende, men kun et lukket og fantasiløst forsøg på et pejlemærke for Aarhus. Byrummet omkring DOKK1 bør inddrage området ned mod Bassin 3 og Bassin 4 og dermed også Mindet 6, som viderefører planen fra det ’historiske’ centrum for byen, med fokus på langsomhed, byen som de gåendes, cyklende og med fokus på at lede bilister andre steder hen.
Højhuset som rum for beboelse og kontorarbejdspladser i en moderne storby hører en svunden tid til.
Vi arbejder mere og mere hjemmefra. Fremtidens kontorarbejdspladser vil totalt ændre arkitekternes tilgang til fremtidige byggeprojekter. Den fremtid rummer ikke virksomhedernes behov for store kontorarealer.
Derfor NEJ tak til et Højhus på Mindet 6 og ja tak til et inkluderende havne- og bymiljø for alle byens borgere.
Venlig hilsen Holger Færch
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Holger Færch

Indsendt

17/03/2021 19:42

Sagsnummer

HS6806596

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H257

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00