Gå til hovedindhold

Høringssvar

Trafikforhold

De trafikale forhold omkring Mindet er i dag kritisable. Set i et pre- og post-corona perspektiv med normal trafik. Udkørslen fra området mod nord og centrum kan i myldretiden kun ske via Jægergaardsgade. I myldretiden har det givet ekstra kø-tid på helt op til 15 min, efter at T-krydset ved Dokk1 er blevet lukket, når man har retning mod Havnegade.

Med et højhus på Mindet 6 vil man tilføre området en ekstra, massiv trafikal belastning. Højden på byggeriet, og dermed den øgede aktivitet i området angiver, at de trafikale forhold bliver betydeligt værre end de er i dag.

VIA University College opfordrer til, at der udarbejdes realistiske trafikale løsninger. Både i forhold til de trafikale forhold under byggefasen, og en trafikal løsning for hele området, når byggeret står færdigt. Foreligger der ikke sådanne løsninger, ønsker VIA University College at gøre indsigelse imod størrelsen på byggeriet. Ønsker man at bygge et højhus skal det kunne løftes af den trafikale plan for området, uden yderligere gene for virksomheder og institutioner i området.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Per Rye Jensen

Indsendt

19/03/2021 08:45

Sagsnummer

HS5860440

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H257

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00