Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar, lokalplan 1147

Forslaget om at bygge et 41 etager, 150 meter højt kontorhus (plus op til 3 stk. 5 meter høje vindturbiner) er absurd på den foreslåede placering og langt over, hvad der er forudsat i den gældende kommuneplan.
Lokalplanen indeholder ingen saglige argumenter for at bygge knap 50.000 m2 kontorer på kajkanten, klos op af ”De Fem Søstre” og få hundrede meter fra den gamle, historiske bymidte med rådhus og domkirke, udover ønsket om at imødekomme et ønske fra en grundejer/bygherre.
Bygningen vil i helt unødvendig grad dominere bybilledet, både set fra havnen, fra centrum eller hvis man nærmer sig Aarhus fra vand- eller landsiden.

Lokalplanområdet ved Mindet er udpeget til et ”Kulturmiljø”, da området kulturhistorisk set, er et vigtigt område, der fortæller om, hvordan Aarhus har udviklet sig til en af Danmarks førende havnebyer.

Området er derudover en del af et udviklingsområde, der også rummer Filmbyen
Aarhus og Sydhavnskvarteret, og spiller, blandt andet, en central rolle i at opfylde
kommunens vision om at skabe ”Den Rekreative Forbindelse” en rekreativ gang- og
cykelsti, der forbinder Risskov og Aarhus Havnefront med Sydhavnskvarteret,
Tangkrogen og Marselisborgskoven.

”De Fem Søstre” og Mindet 6 er udvalgt som en ud af 25 nationale Industriminder af Slots og Kulturstyrelsen, og er en sammenhængende struktur, hvor det er vigtigt at bevare en æstetisk og visuel sammenhæng. På trods af dette forudsætter lokalplanforslaget, at en del af den historiske 2 etagers bygning nedrives og erstattes af en bygning på 41 etager. En voldsom stor bygning, der er ca. 5 gange så høj som ”De Fem Søstre” og med et fodaftryk, der er tæt på søstrenes i omfang.

I sig selv er en 150 meter høj bygning en voldsomt stor bygning, og i denne kontekst i forhold til ”Kulturmiljø”, ”Den Rekreative Forbindelse” og nationale industriminder, helt fejldisponeret og malplaceret. Bebyggelse bør udføres i højst 6 etager, 25 meter højt, som forudsat i den gældende kommuneplans bestemmelser for området. Hvilket også vil være i langt bedre overensstemmelse med områdets bebyggelse i øvrigt.

Ifølge lokalplanen erkender man også at højhuset vil ”have en markant indflydelse på oplevelsen af det overordnede område, og vil blive et dominerende element i bybilledet ved udmundingen af den historiske Aarhus å.”
På trods af dette klare udsagn når man i lokalplanen frem til denne overraskende konklusion:
”Det foreslåede byggeri anses dog ikke for at sløre områdets kulturhistoriske værdi; de historiske, synlige træk eller den arkitektoniske værdi af de eksisterende bygninger. Skalaen springer voldsomt, men anlægget fremstår som et hele i kraft af de bevarede og integrerede, arkitektoniske elementer, der tillader sigtelinjer mellem de øvrige industrielle anlæg i Kulturmiljøet såvel som mod Aarhus centrum og Domkirken.”

Bestemmelserne i lokalplanen om at bevare brostensbelægninger og togskinner er ikke argument for at der opføres en 150 meter høj, dominerende bygning.

Det er heller ikke et holdbart argument, at henvise til andre projekter på eller i nærheden af havnen på 110, 120 og 130 meter – en fejl bliver ikke rigtig af at blive gentaget, og slet ikke med et tillæg på 20 – 30%!

Herudover er der vil der være diverse miljøudfordringer ved at placere så høj en bygning på dette sted:

F. eks. vil den indskrevne terrasse på taget af den historiske bygning få trange kår med 41 etager i ryggen. Med lokalplanens egne ord: ”Udearealer på tagterrassen og på terræn er påvirket af vind, der kommer ned fra højhusets facader og skaber turbulens omkring bygningens hjørner…….
Ovennævnte sikrer dog ikke tilstrækkelige læforhold, til at tagterrassen kan anvendes
til længerevarende ophold. Det skal sikres at inventar på tagterrassen fastgøres,
for at det ikke blæser væk ved kraftige vindstød.”

”Området vil konstant være påvirket af støv fra afkast samt diffust støv fra aktiviteterne på foderstofvirksomhederne. Foderstofvirksomhedernes hovedafkast ligger i en afstand af hhv. 80 og 140 m fra byggeriet. Det må forventes at højhusets facade vil være kraftigt påvirket af adsorberende støv i højder over anslået 50 m. Man bør være opmærksom på, at afsætningen af støv på ruder kan være tydelig og vil forekomme umiddelbart i NØ vindretninger.”

”….men det udelukker ikke, at støvpåvirkningen på facaderne af Mindet 6 kan blive et problem på grund af tilsmudsning og algevækst.”

Den nærliggende konklusion er, at lokalplanforslaget bør afvises. Fremtidig bebyggelse bør af hensyn til vores fælles udsigt og kulturelle arv, og for at imødegå alle de nævnte miljømæssige udfordringer, der oplistes i lokalplanforslaget, som minimum holdes indenfor bestemmelserne i den eksisterende kommuneplan.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Poul nyholm

Indsendt

19/03/2021 23:32

Sagsnummer

HS6570770

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H257

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00