Gå til hovedindhold

Høringssvar

Kommentarer til Lokalplanforslag nr. 1147 - Mindet 6

Kommentarer til Lokalplanforslag nr. 1147 - Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn.

Vedlagt som PDF fil.:


Borresøvej · 8240 Risskov · Telefon: +45 24 62 64 22 · admin@arkitekturblog.com · www.arkitekturblog.com
Kommentarer til nyt lokalplanforslag der vil medføre en markant forandring i Aarhus‘ Skyline. Såfremt Lokalplan 1147 bliver godkendt vil der uden tvivl blive skrevet mangt og meget om det kommende højhus på Mindet 6 i de kommende år. Jeg synes umiddelbart der ligger mange interessante tanker bag en mulig opførelse af en større bygning ved Mindet, og det er derfor positivt at lokalplanen ser ud til at være ganske gennemarbejdet. For mig er det dog vigtigt allerede nu at frembringe nogle betragtninger baseret på det fremlagte materiale fra bygherre samt magistraten. • Der er tale om et større højhus, der i særdeleshed afviger i størrelse fra sine nabobygninger, men det er trods alt i nærheden af andet voluminøst industrielt havnebyggeri, og den projekterede højde eller volumen på bygningen har jeg som udgangspunkt ingen indvendinger imod. • Der bliver bygget i nærheden af det historiske Mindet, og Mellemarmen/Kornpier. Det er altid vigtigt at være opmærksom på det lokalhistoriske miljø, og igen vil et højhus af denne størrelse afvige væsentligt fra sine omgivelser. Man skal være varsom med at opføre noget der skiller sig alt for meget ud, da det kan gå ud over helheden i det omkringliggende kulturmiljø. Eksisterende bygninger vil blive direkte berørt af projektet. Disse bygninger er en del af et „nyere“ historisk havnemiljø, men jeg ser her ikke de store tab forbundet med forandringer på disse bygninger - hverken arkitektonisk eller udfra historiske betragtninger. INDSIGELSE - rettet mod den ydre arkitektoniske udformning • Der gøres indsigelse mod det ydre udseende på det projekterede højhus. Der er ingen tvivl om at projektet er gennemarbejdet, men jeg kan ikke bakke op omkring det ydre „look“, som består af tre lettere forskudte „kasser“ sat oven på hinanden. Nøgleordene er her „manglende vejlovervejet symmetri“. Hele staturen ser ualmindeligt klodset ud. Der findes masser af højhuse, især af den ældre slags, som er vældigt fine og udsmykkede, og så findes der faktisk også nyere højhuse som trods deres enkle og skinnende ydre bidrager æstetisk til byernes skyline. Det er ikke tilfældet her. Skal vi som by bevæge os i en retning hvor et øget antal højhuse bliver en realitet, så bliver vi nødt til at tage fat på den æstetiske essens af byplanlægning tidligt, så det ikke bliver et stort rod af asymmetriske højhuse der tilfældigt popper op i byen. Der anmodes om alternative forslag til den ydre udformning. • Tagkonstruktion - eller mangel på samme. Der mangler et skrånende tag på bygningen. Arkitekterne bag Lighthouse (Aarhus Ø) har på fornemmeste vis inkluderet en afslutning af bygningen ved en moderne og flot taghældning. Det bør man lade sig inspirere af. Arkitekter bør altid arbejde med en afslutning af deres bygning - og det bidrager et fladt tag ikke med! Da jeg ikke kan forestille mig at der på et senere tidspunkt skal etableres tagterasse eller helikopterplatform på bygningens tag opfordrer jeg kraftigt til at få designet en form for konstruktion på toppen der bidrager positivt til bygningens øvre æstetik. • Bygningen vil grundet sin rekordhøjde unægteligt blive et vartegn for byen. Det bør man tænke over. For er det positivt eller negativt? Visuelt er der her altså ikke tale om et nyt Eiffeltårn, Rundetårn, Tower Bridge, Empire State Building eller Turning Torso. I modsætning til de førnævnte vartegn der alle rummer deres egne symmetrier og særlige identitet vil dette højhus stå hen som tre store klodser sat på hinanden - og det kunne jo ligeså godt stå i Vejle som det kunne stå Singapore. Det bør være en målsætning at arbejde hen imod et ikonisk byggeri der kan bidrage til en lokal identitetsdannelse. Aarhus skal være sin egen by og ikke en kopi af en større amerikansk eller asiatisk by med den ene blok-skyskraber efter den anden. Derfor må ønsket være æstetisk finesse og kvalitet såvel som ydmyg kreativitet i den ydre udformning af så stort et byggeprojekt. Jeg bifalder tanken om, at udvikle med respekt for dette historiske område, men jeg bliver på det kraftigste nødt til at opfordre til en revidering af det klodsede design. Det er byens borgere der hver dag tvinges til at se på bygningen. Mere velovervejet symmetri i udformningen såvel som flere unikke facadedetaljer - så tror jeg ikke, at jeg er langt fra at kunne gå med til tanken om et højhus på dette sted. Med forbehold. Det grundige arbejde på lokalplanen afspejler sig også igennem de gode tanker om aktivitet og liv på de nederste etager, der nu rummer de eksisterende historiske bygninger. ARKiTEKTURBLOG.COM 2021 [HØRINGSSVAR] - Forslag til Lokalplan nr. 1147 - Højhus på Mindet 6, Aarhus Havn 20-03-202
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Phillip Fangel

Indsendt

20/03/2021 12:07

Sagsnummer

HS9424337

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H257

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00