Gå til hovedindhold

Høringssvar

Parkeringshuset til Højhuset Mindet

Indsigelse mod parkeringshus
Det foreslåede parkeringshus med tre etager over terræn vil i høj grad forringe oplevelsen af Filmbyen for alle der færdes i Sydhavnsområdet, for de daglige brugere af Filmbyen og for de tusindvis af gæster der på årsbasis har ærinder i Filmbyen. Derfor bør parkeringshuset skæres ned til højst én etage over jorden; til gengæld kan det udvides med flere p-pladser under terræn end det fremgår af forslag til lokalplan nr. 1147.
Én ting er at et tre etagers højt parkeringshus vil spærre for udsigten fra en stor del af Sydhavnsgade til det storladne og 24 millioner kroner dyre kunstværk på facaden af Filmbyens etape 3 som det omsider er lykkedes at skaffe finansiering til. Der er tale om en film- og lysinstallation som utvivlsomt vil skabe international opmærksomhed og som vil få ikonisk status som vartegn for Aarhus generelt og for Sydhavnen og Filmbyen i særdeleshed. Det vil være synd og skam for Aarhus hvis synligheden af dette kunstværk delvist skal ødelægges af en garage i tre etager.
Noget andet, og efter vores mening lige så slemt, er at det påtænkte parkeringshus vil skjule Midtkrafts markante gamle turbinebygning (i dag Filmbyens etape 1) for alle der færdes på Sydhavnsgade.
Den tidligere turbinehal blev opført i 1952 og er af Slots- og Kultursstyrelsen registreret med bevaringsværdi 4. Fra indvielsen i 1952 og mere end tre årtier frem var denne imponerende hal på adressen Filmbyen 21 – 23 central for elektricitetsforsyningen til Aarhus. Der er tale om et tidstypisk modernistisk industribyggeri som fortæller om den vigtige efterkrigsperiode hvor elproduktionen på stedet var helt afgørende for udviklingen af Aarhus til den by vi kender i dag. Denne historiefortælling og den karakterfulde bygning fortjener ikke at blive skjult bag et parkeringshus, uanset om p-huset påtænkes udsmykket med stedsegrønne planter og kunst.
Derudover vil et tre etagers højt parkeringshus udgøre endnu en barriere mellem by og havn. I dag har vi der har vores daglige gang i Filmbyen, og alle Filmbyens gæster udsigt til et havnebassin med skibstrafik og fugleliv og til industrianlæg og store kraner længere ude. Med andre ord er vi forbundet med byens puls og byens historie som den afspejler sig i vores omgivelser. Hvis parkeringshuset kommer tre etager over terræn, vil en stor del af Filmbyen gå fra at være et sted med udsigt til en levende havn til at være et sted bag ved et hus til opbevaring af biler. En sådan forringelse vil stå i klar modstrid med Aarhus Kommunes ambitioner om at Filmbyen skal være et center for kreativitet og innovation der kan tiltrække kreative kræfter fra ind- og udland.
Vi vil derfor stærkt opfordre til at alle parkeringspladser i forbindelse med det påtænkte højhus flyttes ned i et underjordisk anlæg.
Med venlig hilsen
Kontorfællesskabet DOKK 21
Filmbyen 23
8000 Aarhus C
Ved formand Lone Halkjær
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lone Halkjær

Indsendt

22/03/2021 15:48

Sagsnummer

HS9906144

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H257

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00