Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lokalplan 1147

Et overgreb på Aarhus
Planerne om at realisere et højhus ved Mindet er et byggeri som jeg vil opfordre byens befolkning til at være meget opmærksomme på , idet – hvis det bliver realiseret – vil blive den største og mest synlige bygning som nogen sinde er blevet opført i Aarhus.
På trods af den 274 siders lange redegørelse, er der i materialet ikke redegjort for hvorfor dette monstrum af en bygning skal rejses blot 700 m fra Domkirken. Kunne man forestille sig at man i Paris opførte et 150m højt hus 700 m fra Notre Dame ? Nej vel.
Bygningen er aldeles fremmed for Aarhus. En helt forkert skala som vil reducere bygningerne i midtbyen til dukkehuse – for altid.
Ved gennemlæsning af lokalplanen er der to ting som springer i øjnene: En stærkt manipulerende fotovisualisering og en bygning i en dårlig arkitektonisk kvalitet.
Lad os tage fotovisualiseringen først.
Hvis man har tegnet et nyt hus som man er stolt af, vil man sædvanligvis gøre alt for at vise hvor smukt det er, og hvor godt det føjer sig ind i omgivelserne. Når man iagttager de mange fotovisualiseringer i lokalplanen slår det en, hvor mange resurser man bruger på at skjule det. Det er meget vanskeligt at skjule en bygning på 150 m i Århus, men det lykkes faktisk et stykke hen ad vejen. Er det fordi man ikke vil vise hvor stort det er, eller er man lidt flov over husets udtryk?
Der er i lokalplansforslaget vist adskillige fotovisualiseringer, hvoraf de fleste er total ligegyldige. Fra Jyllands Alle, fra Viborgvej, fra Varnakiosken m. fl. Fælles for dem alle er, at man faktisk ikke kan se bygningen ! Den er så langt væk eller også har man behændigt placeret fotostandpunktet således at bygningen er placeret bag træer !!
Når man viser en fotovisualisering anvender man ofte et kraftigt wide-vinkel objektiv for at kunne vise omgivelserne . Det har så til gengæld den ulempe, at bygningerne som skal vises, kommer meget langt væk i billedet og bliver meget små i forhold til virkeligheden. Det menneskelige øje har en brændvidde på ca. 50 mm , men jeg har målt de viste visualiseringer til ca. 30 mm. Det er næsten lige som at kigge i en kikkert den ” forkerte” vej.
Det betyder, at de viste visualiseringer er stærkt manipulerende. Det er en meget alvorlig sag når det handler om en bygning som er så stor, at den vil kunne ses overalt fra midtbyen. Vi husker tydeligt det samme problem da man byggede Bruuns Galleri hvor man ”kom til” at snyde med højden.
Visualiseringen fra både Sallings Roof-top og Aros viser jo en bygning langt ude i det fjerne, som samtidig ser let og luftig ud. Sådan kommer den jo ikke til at se ud, idet bygningens facader beskrives og vises med facadeelementer med dybde, og derfor vil blive skyggelagt, og delvis mørke.
Hvad man også må konstatere er, at der forsvinder endnu en stump udsigt til bugtens horisont, hvilket jo ikke forøger kvaliteten ved udsigten fra disse udkigspunkter.
Man bør forlange at visualiseringer i et så stort projekt bliver retvisende. Det må også forlanges at der udføres visualiseringer fra de mest følsomme steder.
Der skal vises visualisering af højhuset set fra Bispetorv, hvor det vil tårne sig op over teatrets smukke facade og forandre det til et dukkehus. Ligeledes vil en visualisering fra Store Torv og andre steder i midtbyen være nødvendig for at kunne vise størrelsen på bygningen.
Mere overraskende er det måske at huset vil tårne sig op over træerne ved byens parker, således at f.eks. Mindeparken og Marselisborg Slotspark ikke længere vil kunne udtrykke sig udelukkende som et landskabselement.
Dernæst arkitekturen.
Der er tale om en bygning i en helt anden skala end vi før har set i Aarhus. Jeg vil opfatte bygningen som et overgreb på byen. Hvis man ønsker et så stort hus opført, kræves der en arkitektur i høj kvalitet. Det er desværre ikke tilfældet her. Bygningen er tegnet for ca. 8 år siden i en tid hvor det var ”moderne” at udføre bygninger med et ” tvist”, altså små ”frække” forskydninger. Men som al mode er moderne, bliver det også umoderne, og det er dette hus et eksempel på, selv om det endnu ikke er opført.
Hvis man endelig skulle bygge så højt et hus,burde man understrege bygningens højde ved at gøre det stræbsomt mod højderne. Ligesom de bedste højhuse i New-York. Det har man ikke gjort her, idet man skærer bygningen vandret over i 3 klodser. Det betyder, at man får en bygning som udtrykker sig uforståelig og dårligt proportioneret. Arkitekterne begrunder bygningens opdeling med tilpasning til De Fem Søstre, siloanlæggene på havnen, Lighthouse og en skorsten ! I mine øjne er det noget akademisk vrøvl, og en meget tynd begrundelse. Der er ingen som vil kunne opfatte disse sammenhænge når bygningen står der.
I lokalplanen har man vist facader af nabobygninger, - bl.a. De Fem Søstre - men man har ikke evnet at vise dem sammen med nybyggeriet, hvilket jo nok havde været meget relevant.
Man har i lokalplanen gjort meget ud af vise et stort parkanlæg placeret på 1. sal omkring højhuset. Man har sågar vist fotos af blomster i smukke farver. Men alle som har beskæftiget sig med højhuse ved, at der opstår store problemer med vindforhold ved bunden af højhuse. Det anerkender man dog i lokalplanen, og foreslår at anvende hække og træer til at danne læ (!). Man skriver dog også, at det ofte vil være vanskeligt at bruge arealet til udeophold, og at løst inventar bør fastgøres da det ellers vil blive taget med af vinden !
Der er i mange år blevet arbejdet med opførelsen af Lighthouse som et nyt landmark for Århus. Markant placeret på Aarhus Ø og ved indsejlingen til Århus. Byrådet vedtog dette bygningsværk på grund af beliggenheden og husets markante arkitektur. Det er en bygning som er velproportioneret, meget slankt og opadstræbende. Værdien som landmark for Aarhus forsvinder når der absolut skal bygges et endnu højere hus et tilfældigt sted midt i byen. Desværre bliver Aarhus til grin.
Det er meget trist at Aarhus skal belemres med dette monstrum af en bygning. Der er ingen tvivl om at de fleste vil få et chok når de opdager hvor stort det er.
Uanset om man umiddelbart er tilhænger eller modstander af byggeriet, skylder Aarhus kommune at vise de nødvendige retvisende visualiseringer samt supplerende tegninger, således at vurderingen af bygningen kan ske på et oplyst og rigtigt grundlag.
Lokalplanen skal derfor suppleres med rettede fotovisualiseringer fra 30 mm til 50 mm brændvidde.
Der skal vises visualiseringer fra Bispetorv og Store Torv og evt. også fra Latinerkvarteret.
For at kunne vurdere bygningens størrelse i forhold til byens øvrige huse skal der udføres opstalter af nybyggeriet, De Fem Søstre, Domkirken, Rådhuset og evt. andre kendte bygninger.
Vi skylder byens borgere at vise hvad der i givet fald venter dem.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Bové Christensen

Indsendt

25/03/2021 09:26

Sagsnummer

HS0061826

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Midtbyen
Hørings-id

H257

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00