Gå til hovedindhold

Høringssvar

Børnehave bliver lagt i skygge 8 mdr. om året

Der er nu gået et år fra vi blev informeret om den ” private developers” planer.
Der har været tid til at forberede sig på den forvandling Rødkløvervej vil undergå, hvis byggeriet bliver til noget.. Der har været tid til at gennemgå det indsendte salgsmateriale for projektet. Tid til gennemgå den sproglige præsentation af projektet og tid til kigge på det vedlagte billede materiale.
Tid til at forestille sig andre planer og tid til at overveje en ændret udformning.

Ad det første punkt : Den sproglige fremstilling fra Casa og deres svar på spørgsmål fra kommunen.
Casa er sælger af et investeringsprojekt med henblik på at lave økonomisk overskud.
Så det fremlagte materiale er et salgsprojekt og således svært anprisende. Det kan man så bare læse kritisk, som man læser alle andre salgsannoncer på nettet. Hvis man ikke er køber er det anprisende dog lidt svært at holde ud at læse.

De vedlagte tegninger, hvor håndskitser er tegnet meget forherligende, synes jeg er et reelt problem, fordi man nemmere lader sig forføre via noget visuelt. F.eks en håndskitse der får en eksisterende 3 etages bygning til at syne større end de nye 6 etager Bilag 1
Billedmateriale har meget større gennemslagskraft end en sproglig beskrivelse, så vedlagt billedmateriale bør anstændigvist være mere præcist end en salgstale.

De billeder/tegninger, der er vedlagt projektet, tegner en karré med kønne mursten, omgivet af mennesker og grønt og et smukt projekt i sig selv. Lysbelagt som sidste scene i en Hollywood film. Smukt!......Bilag 2
Når den påtænkte karré placeres i lokalområdet i vedlagt billedmateriale er de eksisterende bygninger på Rødkløvervej, bare angivet med en streg og et hvidt felt
Altså ingen vinduer, ingen altaner, ingen beboere.

Man kan roligt sige at det klæder den nye karré, at vi andre ikke eksisterer.

Således et flot projekt, men projekteret det forkerte sted. Bilag 3
Billedmaterialet giver et stærkt fortegnet billede af afstanden til eksisterende karré på Rødkløvervej. Der er ca. 12-14 meter imellem den nye blok, og til gavlene på de eksisterende blokke fra 1947. Det er mindre end de fleste haveindgange og det er ikke svært at forestille sig den kommende mistrivsel for beboere i eksisterende byggeri. Det er stuevinduer og altaner, der får en genbo meget tæt på mod syd og en del højere: 22 meter. Bilag 4

Man kan frygte opgange mod Rødkløvervej med 24/7 hvidt LED lys. Casa har andetsteds i Aarhus opført den slags skærende oplyste opgange Bilag 5
På eksisterende byggeri på Rødkløvervej er der sydvendte stuevinduer, hvor der lige nu er kig til hyggeligt varierende lys fra mennesker, der bor i deres villaer overfor. Trivsel trivsel

Faktacheck 1: Rødkløvervej er 5 meter bred ved indgang ved Jordbrovej og det samme i den anden ende lige før Kløvermarksvej . Det skyldes nedgravede containere til skrald ( der tømmes flere gange om ugen)
Den absolut smalleste vej i området.
2 modkørende biler kan i dag IKKE passere hinanden på Rødkløvervej. Den ene bil skal bakke ud eller finde en vigeplads som indkørslerne til villaerne i dag fungerer som.

Faktacheck 2
Børnehaven mister al sollys i 8 måneder af året. Fra september til og med april.

Jeg undrer mig meget over at Børn og Unge, Aarhus kommune, efter dialog med Teknik og Miljø, synes det er okay at bygge boliger, så en børnehave kommer til at ligge i skygge. Man ville formentlig aldrig opføre en ny børnehave med en legeplads i skygge 8 måneder om året. Men måske er der planer om at nedlægge børnehaven ?
De vedlagte skyggediagrammer viser sol om sommeren, men der er børn ofte på ferie. Det er resten af året, man har mest brug for sollys. Bilag 6

I processen tales der om, at Casa skal give noget tilbage til området.

Her tilbyder byggekoncernen således 2 ”gaver”:
1:
Byggekoncernen tilbyder at anlægge et fortov langs den side, hvor de har købt villaerne.
Det vil under alle omstændigheder være nødvendigt for at kunne placere en boligblok med direkte adgang fra niveau. Det er ikke en gave. Det er en nødvendighed for deres nye lejere/købere. Alle de 233 lejligheder vil bliver opført med status som ejerlejligheder og kan sælges efter 5 år momsfriholdt. I mellemperioden søges de udlejet formentlig i niveau 2000 kr. pr. kvm.
2:
Byggekoncernen nedlægger de eksisterende indkørsler til villaerne og det fremstilles som nye parkeringspladser på nær en handicapindkørsel. Dvs der nedlægges 3 indkørsler
Det er en uhensigtsmæssig udvikling af Rødkløvervej, for så nedlægges de vigespor, der i dag giver to modkørende biler en lille chance for at passere hinanden.
Jeg vil indtrængende bede alle, der er med i denne proces, til ved selvsyn at gennemkøre Rødkløvervej og forestille sig det påtænkte massive karrébyggeri. Måske flere på samme tid, og så aftale man kommer ind på Rødkløvervej fra begge retninger. Selv at opleve den 5-7 meter brede vej, med parkerede biler og en børnehave på midten. Og også forestille sig den daglige trafik, når Coronatiden er overstået.
Ligeledes også gerne kigge op og forestille sig fra 19 til 25 meter i højden befæstet helt ud til det nye fortov. Ingen træer, ingen cykelsti.

Nogen vil sige, ud fra et luftfoto, at Hvidkløvervej også er en ubrudt karré. Ja, men vejen er bredere og karréen noget lavere og bygget i 1947. Dengang bygget udenfor byen med marker og åben himmel lige ved.
Dengang også en fantastisk opgradering for lejeboliger: Eget bad og toilet i hver lejlighed og stort lysindfald.
2021 er et andet sted og fortætningen (alene ordet for tæt....), er udfordringen i dag.

Hvor er grænsen for fortætning for et område og de mennesker, der bor der?

Jeg har følgende forslag:

1: Det fine projekt opføres andetsteds. Flot byggeri, forkert lokation!

2 : Man bygger enkeltstående længer, der vender Nord/ Syd og åbner området op med grønt imellem, til alles trivsel

3: Casa trækker hele karreen 15-20 meter mod syd, og etablerer fortov, cykelsti og træer på Rødkløvervej. Ligesom Casas powerpoint illustration til Teknik og Miljø, hvor der er tegnet vejtræer og cykelsti, som dog så ikke er projekteret i virkeligheden.

4: Der etableres små og hyggelige butikker i stueetagen mod Rødkløvervej, som kan betjene hele området.

5: Casa kontakter Aarhus Universitet, nærmere bestemt International Staff Office. De drømmer nemlig om et område lige overfor universitetet til deres gæsteforelæsere/professorer, der skal opholde sig i Aarhus i en afgrænset periode.

I ØVRIGT:
Ifølge Danmarks statistik havde København negativ tilflytning i 2020 og Aarhus faldende tilflytning i 2020.

Kan man udvikle byen mere nænsomt og klogt ?

Der bliver aktuelt talt om leje-tomgang i de nye byggerier.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lone Kirketerp

Indsendt

23/03/2021 14:20

Sagsnummer

HS8200135

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H264

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00