Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Bemærkninger til Helhedsplan for Hasle Centrum

Udtalelse som beboer i Bispehaven og medlem af følgegruppen til Helhedsplan Hasle Centrum

Som beboer i Bispehaven finder jeg Aarhus Kommunes ageren stærk problematisk. Aarhus Kommune og administrationen i Østjysk Bolig har handlet ulovligt ved at tilsidesætte beboerdemokratiet. Det har beboerne beboerklagenævnets ord for. Det er en meget alvorlig forseelse. Aarhus Kommune har desuden forsømt eller misligholdt deres tilsynspligt med de almene boliger og lader ulovlige tvangsflytninger og udstedelse af midlertidige lejekontrakter fortsætte i Bispehaven. Det virker underligt at skulle forholde sig til planer der omtaler omdannelser i Bispehaven, hvis lovlighed endnu ikke er fastlagt. Mine kommentarer til helhedsplanen for Hasle skal ses i det lys.

Bemærkninger til strategierne

Strategi 1
Som mangeårig beboer i Bispehaven er et af få vellykkede mødesteder på tværs af kvartererne det tidligere børne- og ungdomsområde langs Ryhavevej med dyrehold, legepladser og bænke. Her mødtes mennesker på tværs af alle skel, fordi deres børn legede sammen. Hvis man ønsker mødesteder, så bør man tænke på hvad der reelt får folk til at indlede samtale med hinanden og skabe rum derefter, som det fremhæves i strategi 3.

Strategi 2
Hasle Torv er præget af små forretningsdrivende, hvis overlevelse i høj grad beror på trofaste lokale kunder. Parkeringslommen og butikkerne langs Viborgvej fungerer faktisk godt som ”indkøbsgade”, da man er skærmet fra trafikken på Viborgvej med de parkerede biler i parkeringslommen. Denne kvalitet kan udvides og kopieres i andre dele af den videre udvikling.

Strategi 3
Nye butiksområder på Hasle Torv og i området omkring bør prioritere mindre butikker og restauranter. Større indkøbsmuligheder findes allerede i stort omfang i nærområdet. Den fysiske omdannelse ved Hasle Torv skal tage højde for sikker og tryg trafikafvikling med fokus påtrygge overgange, specielt over Viborgvej og Ryhavevej. Man bør sikre at vindforhold givet af byfortætning ikke skaber et byrum på Hasle Torv, som man ikke ønsker at opholde sig i.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Alex Young Pedersen

Indsendt

18/03/2021 10:38

Sagsnummer

HS6498004

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hasle
Hørings-id

H271

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00