Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Hasle centrum

Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Viborgvej

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

 

Helhedsplanen skal sætte overordnede rammer for flot arkitektur og interessante byrum med et levedygtigt mix af aktiviteter, boligtyper og butiksudbud. Hasle centrum skal være dér, hvor beboerne fra hele bydelen mødes, fordi det er nemt, hyggeligt og med et godt udbud af varer og aktivitetstilbud.

Helhedsplanen er i høring fra den 16. marts til den 11. maj 2021, og kan ses på denne side under "Materialer". Bemærk: For at se Helhedsplanen optimal, skal man åbne den i Edge, vælge "Tosidet" (under "Sidevisning" øverst) og vælge "Vis forsiden separat".

----------

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til virtuelt borgermøde om forslag til helhedsplan for Hasle centrum

Torsdag den 25. marts 2021, kl. 17:00 - 18:30 via Microsoft Teams

Tilmelding til mødet senest tirsdag den 23. marts 2021, kl. 12:00.

På mødet vil du primært høre oplæg fra Aarhus Kommune om sammenhængende planlægning i Hasle, herunder om helhedsplanens strategier og indhold, og lidt om Udviklingsplanen for Bispehaven. Mødet er et i en række om byudvikling i Hasle.

Invitationen kan ses på denne side under "Materialer" samt på siden deltag.aarhus.dk/begivenheder

----------

Byrådsbeslutning

Helhedsplanen er godkendt på Byrådsmødet den 10. marts 2021. I referatet fra mødet kan du se indstillingen og alle bilag.

Se referatet her

 

Materialer (8)

Høringssvar (32)

Helhedsplan - Hasle Centru

Det er i sidste øjeblik, så det bliver kort. Der er mange fine elementer i helhedsplanen, ingen tvivl om det. Men det er ganske svært at finde ud af, hvilke planer der er i den del af H...

Overordnede betragtninger vedr. Hasle Centrum

Jeg har den sidste time gennemlæst de indtil nu indsendte 27 høringssvar og kan tilslutte mig dem alle. Som jeg læser dem, er ikke ét af dem positivt stemt over for den aggressive fortæ...

Overordnede betragtninger vedr. Hasle Centrum

Jeg har den sidste time gennemlæst de indtil nu indsendte 27 høringssvar og kan tilslutte mig dem alle. Som jeg læser dem, er ikke ét af dem positivt stemt over for den aggressive fortæ...

Udvikling af Hasle centrum

Høringssvar er vedhæftet som pdf.

Grønt er ikke kun godt for øjet

Vi har med stor interesse fulgt debatten og oplægget vedr. byudviklingen omkring Hasle Torv. Vi har som tilflyttere til området og som børnefamilie med to piger på Hasle Skole, sat stor...

Højhus nej tak - trafikken på Viborgvej - grønt område ved Tingvej

Højhus på 10-12 etager ved Hasle Torv? Er der en automatik i, at der SKAL være mulighed for bygninger i 10-12 etagers højde, når byrådet har besluttet, at Hasle skal være et by-fortætni...

Etagebyggeri langs med Viborgvej

Mit høringssvar er vedhæftet som pdf

Høringssvar vedrørende helhedsplan for Hasle Centrum

Klokkerparken er det eneste kulturmiljø mellem Ringgaden og Ringvejen. Også derfor ser vi i beboergruppen "Klokkerbakken Nord og Ryvej" gerne området bevaret i sin fulde udstrækning....

Høringssvar til "Helhedsplan for Hasle Centrum"

Vi har med stor interesse fulgt med i arbejdet med udvikling af en helhedsplan for Hasle centrum. Vi hilser mange af idéerne om bl.a. bevarelse og udbygning af grønne områder, fokus på...

Fortætning

Kære Byråd, Som nogle af de borgere, der kan blive meget berørte, vil vi med dette høringssvar bidrage med vores holdning til Helhedsplanen for Hasle Centrum. Vi vil gerne kvittere for...

Høringssvar til Helhedsplan for Hasle centrum

Hvis det overhovedet skal have nogen mening i at inddrage Hasles borgere i udviklingen af vores bydel, må vi tage udgangspunkt i de mennesker, som allerede bor her og gøre det så godt s...

Høringssvar vedr. Helhedsplan Hasle 2021

Som beboer i villakvarteret Høje Hasle ser jeg positivt på, at der skal ske en udvikling af vores dejlige bydel. Der er bestemt en række områder, der kan bindes bedre sammen og gøres me...

HASLE CENTRUM Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Viborgvej

Høringssvar Helhedsplan Hasle Centrum Jeg stiller mig kritisk over for udkastet i sin nuværende form. Efter at have gennemlæst Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Viborgvej kan...

Høringssvar vedrørende Helhedsplan for Hasle Centrum

Vi ønsker som naboer til helhedsplansområdet at afgive høringssvar. Helhedsplanens udgangspunkt er kommuneplanens ambition om fortætning af dele af den eksisterende by. Formålet for hel...

Høringssvar fra Grundejerforeningen Klokkerparken vedr. Helhedsplan for Hasle Centrum

Se vedhæftet pdf.

Høringssvar vedr. Helhedsplan for Hasle Centrum

Se vedhæftet pdf.

Byfortætning langs Viborgvej

Kommentarer til strategisk helhedsplan for byudvikling langs Viborgvej, delstrategi 3 vedhæftet som bilag (pdf)

Helhedsplan for Hasle Centrum

Vi takker for fremlæggelsen af en helhedsplan for at få skabt en ramme for udviklingen af den centrale del af Hasle. En sådan ramme er vigtig at have på plads forud for udarbejdelse af...

Høringssvar og idéer til Helhedsplan for Hasle Centrum

Mit høringssvar, inkl. de anvendte illustrationer, ligger her og er desuden vedhæftet som PDF: https://docs.google.com/document/d/1t5mmGFnDRMvqSlneuK90govC7Wf0KDWGiL0uehNQIpY/edit?usp=s...

Helhedsplanen

Som udgangspunkt er det positivt at der bliver kigget i helheder. Helhedsplanen har mange positive elementer. Generelt mener jeg at strækningen omkring Viborgvej skal retænkes, hvilket...

Helhedsplan Hasle

Høringssvar vedr. Helhedsplan Hasle 2021 10.05.21rø Arkitekt maa Rie Øhlenschlæger Intro Tak til Aarhus Kommune for initiativ til at udarbejde en helhedsplan for Hasle Centrum. Og tak f...

Demokratisering af økonomiske muligheder ved helhedsplanen

Byudvikling i Aarhus har i manges øjne udviklet sig til at blive drevet af nogle få store udviklere med hundredevis af millioner i ryggen. Det eneste almindelige borgere kan håbe at opn...

byfortætning , Hasle centrum

Hej jeg som privat person, der har boet i området en del år efterhånden. Frygter der bliver lovet grønne områder og hyggelige buttikker og mere integration borgerene imellem. Og vi så i...

Bemærkninger til Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Viborgvej

Vi finder det meget forkert, at byfortætning nødvendigvis skal tolkes som høje etagebyggerier. Nordsiden af Viborgvej fra Frydenlunds Alle og ud til Ringvejen danner en fin afslutning a...

Høringssvar

Hasle Centrums fremtid

Høringssvar vedr. helhedsplanen for Hasle Centrum

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til høringen af helhedsplanen for Hasle Centrum igennem denne åbne høring. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samf...

Helhedsplan Hasle

Vedlagt som fil

Høringssvar

Aarhus kommune er i gang med at få skabt en Helhedsplan for Hasle Centrum, og det kan man som beboer i Hasle kun hilse velkommen. Her er masser af muligheder for at bygge videre på det...

Helhedsplan

Jeg har med stor interesse været igennnem både ord og skitser for et bedre Hasle. Jeg synes, der er mange spændende tanker. I min optik er det vigtigt at få tænkt “grønt” - både når vi...

Fortætning omkring skolen

Jeg finder det yderst problematisk med den foreslåede fortætning med etagebyggerier langs børnenes skolevej. Hasle skole er lykkedes så flot med at vende sit ry i en meget positiv retni...

Vedrørende offentlig høring om forslag til helhedsplan for Hasle Centrum, Aarhus Kommune

Aarhus Stifts høringssvar af 3. maj 2021

Bemærkninger til Helhedsplan for Hasle Centrum

Udtalelse som beboer i Bispehaven og medlem af følgegruppen til Helhedsplan Hasle Centrum Som beboer i Bispehaven finder jeg Aarhus Kommunes ageren stærk problematisk. Aarhus Kommune og...
19/05/2021 - 12:10

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Område
Hasle
Hørings-id

H271

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00