Gå til hovedindhold

Høringssvar

Stille krav om 25% almene boliger, så Risskov ikke kun bliver for de velhavede

Placering af Almene boliger. Bland de almene boliger med private.
Udnytte muligheden i planloven fuldt ud, og stille krav om 25 procent almene boliger i lokalplanområdet.

Risskov er et meget attraktivt område i Aarhus og dermed meget dyrt. Det er umuligt for den gennemsnitlige danskere at købe bolig her, og det er vigtigt at området ikke kun bliver for de velstillet, men også mennesker med almindelige eller lave indkomster. Vi har brug for en blandet by.

Der er meget få almene boliger øst for Grenåvej mellem Riis Skov og hele vejen til Skæring. Altså et meget stort geografisk område, hvor primært velhavende har mulighed for at bosætte sig.

Da man lavede lokalplanen for Bindesbøll-byen I Risskov havde man en unik mulighed for at få markant flere almene boliger i denne del af byen. Man kunne havde stillet krav om 25% almene boliger, men man endte desværre kun med et krav om 15%.

Jeg mener derfor man i lokalplanforslaget skal udnytte planloven fuldt ud, og stille krav om 25% almene boliger.Emil Vindblæs tilføjede et høringssvar den 01-Apr-2021. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:

Arkitekturen er altafgørende. Nej til flade tage, grimme altaner, kæmpe vinduer, og byggeri med udseende af `beton, glas og stål

Først og fremmest vil jeg udtrykke min modstand mod at tillade byggeri i op til 6 etager (25 meter) i lokalplanområdet. Det er alt for høj, og bebyggelsesprocenten er for tæt og massiv. Man bør maximalt tillade 4 etager, inklusive tagetage. Og så skal der bygges væsentligt mindre end forslået. Her tale om et smuk og gammel område, med lys, luft og klassisk arkitektur, som vi skal bevare og udbygge i samme ånd og stil.


Et ja tak til klassisk og tidløs arkitektur, som for 100 år siden. I flotte og gedigne materieller, med gode proportioner og smuk symmetri, og altid med tanke på den menneskelige skala Her tale om et smuk og gammel naboområde, med lys, luft og klassisk arkitektur i form af muremestervillaer, som vi skal bevare og udbygge i samme ånd og stil.


Facader:

Alle facader bør være af mursten (tegl) i traditionelle gule eller røde blødstrøgne sten, som det er kendetegnet for gammelt og klassisk byggeri inde i byen, og i de gamle murermestervillaer i Risskov. Sorte og grå mursten, ønskes således ikke tilladt, og slet ikke hvide facader. Facaderne bør have spil/ og let variation i sig, ala reces, gessimsbånd og lignende. Det er vigtigt det ikke er meget, da det skal havde et roligt og ensartet udtryk. Facader skal fremstå varme og med enkel variation. Gerne symmetriske, så det virker roligt og rart at forholde sig til.

Tag et kik rundt på Fredriksbjerg og Trøjborg, og lade jer inspirere. Her forholder bygningerne sig til hinanden, de virker sammenhængende og symmetriske i udtrykket og med en masse fine detaljér som gør hvert enkelt bygning unik og med sjæl.


Det modsatte gør sig gældende i de fleste byudviklingsområder, fx Risskov Brynet, Skejbyen, og Ceresbyen, hvor man kræver alt for meget variation i fadadeudtryk, så det hele bliver en stor rodebutik uden nogle som helst sammenhæng.


Tage:

Der bør kun gives mulighed for at bygge med sadeltage, for at tilpasse byggeriet til dens kontekst. Gerne med mansardtag, som er en af de flotteste tagformer. Gerne en kombination af disse på de forskellige bygninger, men symmetrisk og sammenhængende. Der må således ikke bygges med fladt tag, da det ikke passer til områdets karakter, og visuelt virker højden mindre med saddeltag, da men får en blødere overgang/fornemmelse af højden. Der ønskes således ikke mulighed for ophold på tage, i form at tagterrasser, drivhuse, boldbaner og lignende.


Altaner:

Altaner skal passe til og have en sammenhæng med bygningernes facade og udryk. Så man får en oplevelse af at altanerne er en integreret/halvintegreret del af byggeriet, og ikke noget der bare er påsat bygningen som en visuel tung og dominerede klods. I de fleste nybyggerier ødelægger de store firkantede altaner fuldstændig arkitekturen. Og altaner hindrer sollys i underboens lejlighed.


Man bør have en bestemmelse om at rækværk, balustre og gelænder, er sorte eller lignede, så de fremstår varmere og med et æstetisk `ældre` udtryk, end i galvaniseret-stål, der visuelt er mere kolde og ofte virker som en adskilt del af byggeriets arkitektur. Der ønskes således ikke værn/gelænder med udsende med farven hvid, med glas, eller i råt galvaniseret-stål


Jeg håber virkelig man en gang for alle, kan prøve at skabe altaner der passer til og `smelter` sammen med byggeriet og arkitekturen som helhed. Der ønskes primært halvintergret altaner. Man bør også stille krav om alternes størrelse, da de visuelt er en stor del af byggeriet og dominere bygnings samlede udtryk i meget høj grad. Der er en tendens til at der bliver tilladt enorme altaner der kan huse 8-12 siddende gæster, hvilket er ødelæggende for byggeriers udtryk. Der ønskes maximalt tilladt altaner på 4 m2.


Kviste:

Der bør bygges kviste i alle taglejligheder så de fremstår med et harmonisk og gammeldags udtryk, og giver byggeriet `sjæl`, varme så byggeriet fremstår i en rar menneskelig skala. Kviste skal være opdelte enkelte kviste og ikke store og sammenhængende, da det vil sløre for sadeltagets udtryk. Elevatortårne og teknik skal integreres i arkitekturen, og ikke være påklistrede fremmede elementer.


Højde/ bebyggelsesprocenten

Jeg er stor modstander af byggeri i op til 6 etager og 25 meter mod et eksisterende villakvarter der primært består af huse i et og 2 etager. Der bør maksimalt tillades byggeri i op til 4 etager inklusiv taglejlighederne. Og der skal tænkes mere på lys, luft og det gode liv, end på at få flest mulige m2 på grunden. Derfor ønskes bebyggelsesprocenten reduceret væsentligt.


Vinduer/døre.

Der ønskes primært KUN tilladt klassiske og tidsløse vinduer med flere sprosser (dannebrogsvinduer) for at give byggeriet karakter og skabe et flot og klassisk udtryk. Det samme gør sig gældende med altandøre og opgangsdøre. Vinduesrammer og døre skal være hvide.

Der er en tendens til at der skal være store `gulv til loft` vinduer i alt nybyggeri, og store uafbrudte vinduesflader. Det giver byggeriet et koldt og u-charmende udtryk. Og disse vinduesrammer er ofte grå, sorte eller mørke, hvilket forstærker denne følelse og gør byggeriet `træt` at se på.


Der ønskes således ikke store `gulv til loft vinduer, vinduesrammer i mørke farver og store uafbrudte glaspartier nogle steder i byggeriet.


Træer/begrønning:

Byblomster, bede og lignende bør i høj grad indtænkes imod gadeplan. Gerne minimum første meter fra skel. Hvis det er muligt, vil det også være positivt at indarbejde begrønning af facader. Man bør plante træet og/eller store flotte buske langs byggeriet på Grenåvej for at forlænge den grønne strækning fra skoven/kolinehaveområdet mod nord. Måske en japansk kirsebærtræ Allé. Det vil virkelig være en flot velkomst til Aarhus fra Nord.
Emil Vindblæs tilføjede et høringssvar senere den 01-Apr-2021. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:Stille krav om 25% almene boliger, så Risskov ikke kun bliver for de velhavede

I lokalplansforslaget at der er lagt op til at de almene boliger der skal bygges, får en relativ `dårlig` placering. Der er lagt op til at de skal ligge ud mod Grenåvej, og op af den nye erhvervsbygning og klynget sammen i 3 opgange ved siden af hinanden.


De almene boliger, vil således være nogle af dem der bliver udsat for mest trafikstøj og havde østvendte altaner i stedet for syd, eller vestvendte. Eller måske få vestvendte altaner, men så ud mod Grenåvej, hvor man ikke har lyst til at opholde sig pga. den massive trafikstøj.


Jeg ønsker derfor at en større del af de almene boliger, vil blive placeret mere attraktivt på grunden som på Agerbæksvej, hvor byggeriet er lavere, der er mindre støj, og man har en stille og syd/vestvendt altan.


Det vil på samme tid gøre området mere mangfoldigt, hvis man mixer de almene boliger med de private. Helt ned til opgangs niveau, som man ser flere og flere steder i Danmark. Det vil `usynliggøre` hvad der er dyrere private ejer og lejeboliger, og hvad der er støttet almen boligbyggeri.


Så jeg appellere altså til at nogle af de almene boliger, også får nogle af de bedste placeringer på grunden, og det vil på samme tid medvirke til en mangfoldig og blandet beboersammensætning.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Emil Vindblæs

Indsendt

28/03/2021 00:42

Sagsnummer

HS1869280

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00