Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lokalplan 1125

21.5.2021

Høringssvar vedrørende lokalplan 1125

Hermed vil jeg gerne gøre indsigelse imod ovennævnte lokalplansændring.

Helt overordnet vil jeg gerne støtte indvendingerne i udtalelsen fra Risskov Grundejerforening.

Jeg har stor forståelse for, at Aarhus Kommune gerne vil skaffe bolig til de mange nytilflyttere hvert år og derfor har en politik om at fortætte eksisterende byområder i stedet for at bygge udenfor den nuværende bygrænse.

Jeg har derimod ikke forståelse for graden af fortætning, som i disse år ses udmøntet blandt andet i Vejlby-Risskov lokalområderne.

Jeg deltog som tilhører i online-borgermødet for nyligt og hørte der blandt andet arkitektens meget tilfredse og lange indlæg om, hvor meget – og med hvor vellykket resultat - der er arbejdet med at tilpasse byggerierne til de omgivende områder.

Jeg er rystet over arkitektens begejstring over det udarbejdede materiale, som jo – specielt set i sammenhæng med forslagene til ændrede lokalplaner for området mellem Grenaavej-Asylvej-Agerbæksvej-Vestre Strandalle, vil forandre området fra et villakvarter med enkelte større bygninger beliggende et stykke inde i grønne omgivelser til sammenhængende boligblok-lignende ”randbebyggelser” med smågrønt indeni.

Effekten af fortætningsgraden kan ses i Risskov-brynet, i bebyggelsen omkring den tidligere Vejlby Skole, på det tidligere Psykiatrisk Hospitals jorder, området overfor Kantorvænget og det nye boligområder, der ligger langs Lystrupvej.

Det samlede indtryk er massive boligblokke, der er bygget helt ud til fortovskanten. Ethvert spor af grønne områder og fornemmelse af lys, luft og overskuelighed, når man bevæger sig på vejene er væk. De grønne områder er reduceret til sporadisk beplantninger og de gårdmiljøer, som ikke længere er synlige fra vejene, men kun hvis man opholder sig inde i gårdene. Det er som at befinde sig i den indre by – og altså langt fra at genspejle området, som det er nu.

Jeg vil gerne specifikt fremhæve følgende elementer:

At der bygges så højt og i så sammenhængende ”blokke” og så langt ud til fortovskanten betyder at bebyggelserne fremtræder som massive, sammenhængende indreby bebyggelser.

Vestre Strandalle er én af hovedtrafikårerne til Risskov Fed og der kører derfor rigtig mange biler og cykler på vejen og en lind strøm af gående med og uden klapvogne og børn i hånden benytter fortovene til indkøbs- og transportmulighederne omkring Veri Centeret. Som veje, cykelstier og fortove er nu, er der god plads til alle trafikanter og en fornemmelse af overskuelighed i krydsene. De nye bebyggelser vil betyde, at trafikanterne på fortov og cykelsti kommer til at være klemt inde mellem lodrette mure og vejen med stærkt forøget trafik.

Indgangspartierne til husene langs Vestre Strandalle er dog trukket en smule tilbage fra vejen. Og i oplægget er planlagt at cykelparkering finder sted i parkeringsarealerne under husene. Realiteten er, at cyklister sætter cyklen fra sig lige udenfor indgangsdørene. Dette mønster kan iagttages overalt i den centrale del af Aarhus – ikke mindst udenfor Banegården. Det kan forudses, at de få kvadratmeter af ”åbne og grønne” arealer foran husene vil blive fyldt op med parkerede cykler. Og at cyklerne vil stå så tæt på fortovene, at passagen der vil blive endnu snævrere.

Som borger tænker jeg, at det kan bare ikke passe, at målsætningen om fortætning skal medføre så voldsomme omkalfatringer af eksisterende områder.

Med venlig hilsen

Niels Hansen
Tretommervej 39
8240
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

niels hansen

Indsendt

21/05/2021 08:36

Sagsnummer

HS3183192

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00