Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nyt naboskab med stor ulighed!

Endnu et projekt i vores nærområder der skal udvikle, forskønne og ikke mindst fortætte vores by!
Jeg har nu, som nærmeste nabo til dette projekt, siddet med ved div. møder i følgegruppen omkring projektet på den gamle landbrugsskole grund. 2 år har jeg fulgt dette projekt så tæt som muligt, og jeg er skuffet. Ikke over vores kommende naboer eller tanken om ny bebyggelse i min baghave. Men skuffet den proces der skal fremstå demokratisk og åben, med inddragelse af omkringboende borgere tidligt i processen, for at nå et resultat som mange var tilfredse med. Men det er slet ikke den følelse jeg står med nu.

For mig at se er det en proces hvor der stort set ikke er sket ændringer fra de første skitse tegninger der var med på borgermøde nr 1 på Risskov efterskole. Bebyggelsens højde og størrelse (Kvm) er for mig at se uændrede, trods dette har været det springende punkt på stort set alle møder.
Derfor spørger jeg mig selv: hvorfor blev vi som borgere inddraget, når der på intet tidspunkt blev ændret så meget som 10cm på byggeriet højde eller antal kvm.
Er det hele aftalt fra starten?

Kommunen siger at intet er fast før end at lokalplanen er vedtaget i byrådet.
Bygherre siger at projektet er så langt mu at man ikke kan ændre på disse forhold.
Men hvordan kunne processen nå så langt uden at noget blev ændret?

Bygherre har selvfølgelig stor interesse i at bygge så mange kvm som muligt da det giver penge i kassen. Kommunen har selvfølgelig interesse i at der bliver bygget mange kvm da det giver skatte indtægter og mere fortætning som de så brændende ønsker sig!

En håbløs kamp, for der er ikke penge i at lytte til sine naboer.

På min side af hækken må man bygge i 8,5 m højde og med en bebyggelses procent på 20. Træder jeg over skæl linjen må de måske inden længe bygge 117% i 16-17 meters højde!

Der er ikke lige ret for alle... ØV

Det er da et pænt projekt som de fremlægger, og de lover endda at bevare næsten alle de flotte træer på grunden! Lad os nu se om de holder hvad de lover.

Alt i alt: Se nu at få lavet en helhedsplan for området der tager hånd om alles interesser!
Og vil i gøre det nemt for jer selv, så inddrag det kommende område med de ramme vilkår som der er på min side af hækken!

Og hvis i virkeligt har ønsker om at udviklingen af vores by skal være demokratisk så synes jeg også at i er forpligtet til faktisk at lytte til borgerne (de betaler trods alt også til fællesskabet!).
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Simon Skou

Indsendt

21/05/2021 22:21

Sagsnummer

HS4210042

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Vejlby-Risskov
Hørings-id

H275

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00