Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høring vedr Dampmøllevej og Foderstofsilo

Grundlæggende er det vigtigt at anlægge et helhedsperspektiv og indtænke hvad den videre byudvikling skal være. Malling ventes at vokse væsentlig, særligt hvis hele eller dele af perspektivplanen på den anden side af Oddervej realiseres. Men også med nuværende planer.

Seneste udvikling kan tyde på, at flere mindre erhvervsdrivende vil forsøge sig i Malling. Senest er der åbnet en bager og åbningen af ny livsstilsbutik i Beder kan også understøtte denne tese. Der bør derfor gøres plads til kommende erhvervslejemål også.

Ideelt bør nuværende stationstorv tænkes sammen med det nye på en måde, så der sikres et samlet åbent område med station, nuværende stationstorv og fremtidige mulige erhvervsmål samt generelt ophold/samlingssted. Åbent område med bænke, træer og evt legeredskaber til børn vil understøtte at der kan skabes et samlingspunkt med liv i form af bolig, erhverv og ophold for byens øvrige borgere som bor i andre dele af byen.

Ift hvordan station, erhverv, indkøb og ophold kan tænkes sammen, kan der hentes inspiration fx i Spinderiet i Valby, der er et meget vellykket område der binder beboelse, station, erhverv og ophold sammen, men som også har sikret sammenhæng til Valbys oprindelige handelsgade Valby Langgade.

For mig vil drømmen være, at det nuværende stationstorv bindes sammen med udnyttelse af nogle af de nye arealer til yderligere åben plads, hvor der i stueplan er mulighed for erhverv, hvor pladsen har træer, bænke og legeredskaber til børn, og hvor der sikres sammenhæng til Bredgade og hvor trafikken af Gammel Østergårdsvej bringes ned i fart med bump/forhøjninger for at gøre det nemmere at passere.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jeppe Hedegaard Munck

Indsendt

17/05/2021 09:54

Sagsnummer

HS9633951

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00