Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar: Dampmøllevej og Malling Foderstof

Oplægget i forbindelse med nyt muligt boligbyggeri ved Dampmøllevej og Malling Foderstof har generelt set mange gode aspekter og vil derfor også generelt set være et godt tiltag for byen. Området er på nuværende tidspunkt stort set ubenyttet og er efterhånden også i kraftigt forfald. Et af forslagene til projektet er bevaringen af Malling foderstof’s Silo og samtidigt også etablering af beboelse i området med mere end 2 etager:

Denne silo og tilhørende lagerhaller er i dag, en stor det af udsynet fra vores samt vores naboers huse og haver langs Gammel Østergårdsvej (se vedhæftet foto fra vores have). I dag er siloen som i ved ubenyttet og da den var i brug var aktiviteten i og omkring siloen som regel uden gene og betydning for vores privatliv. Nu ønsker man derimod at gøre denne til ”boligblok”, højhus, udkigspost eller på anden vis gøre brug af denne i bybilledet, men for hvilken pris?

Med fundamentet af siloen, placeret ca. 4-5 meter fra skel til vores matrikel og siloens højde taget i betragtning, vil alt hvad der hedder privatliv for os være væk. Uden mulighed for etablering af afskærmning, såsom hegn, hæk eller lignende som ville kunne godtgøre for dette. Det samme ville gøre sig gældende for de næste mange huse i rækken hen langs nordsiden af Gammel Østergårdsvej, da disse også har haver beliggende på bagsiden af huset, op imod det der i dag er erhverv og med siloens udstrakte facon i syne. Dette ville ikke kun berøre os på ”Silo siden” af Gammel Østergårdsvej, men faktisk også en del af de huse som ligger på modsatte side af Gammel Østergårdsvej.

Min anbefaling er derfor at siloen fjernes helt fra grunden – og at man derved undgår ”17 etagers” boligbyggeri i en stor betonklods midt i ”lille” Malling, hvor den form for byggeri slet ikke høre sig hjemme. Vi har rigelig plads rundt om byen og derfor giver højhus byggerier ingen mening i denne sammenhæng. Mit forslag ville være at man eventuelt i stedet for siloen og tilhørende bygninger, etablerede et godt stisystem i et park miljø, som ville give en god forbindelse til boligområdet og samtidigt tage en lille smule natur tilbage i vores bymidte. Her har der desværre været en tendens til, at alt der ligner natur uden for folkets egne haver, bliver ryddet til fordel for en ekstra høj bebyggelsesprocent eller flise belægning, parkeringspladser osv.

Vedlagt findes en oversigt over hvordan et af mine forslag til hvordan det kunne se ud. (Bemærk at jeg blot har haft fokus på den del af grunden som ligger ved siloen og op imod de nuværende huse og grunde på Gammel Østergårdsvej)

Ved at etablere en sti/park på denne måde, løser man mange af de problemer og gener som man ville give os som bor på Gammel Østergårdsvej i dag. Et andet aspekt, som jeg lige vil nævne er også husenes alder på Gammel Østergårdsvej. Generelt er det gamle og smukke huse vi har liggende på Gammel Østergårdsvej. Mange af dem er bygget på bæredygtige måder, fra en tid hvor man blandt andet brugte kalk mørtel i stedet for cement mørtel. På trods af at være en naturligt fremstillet mørtel, har denne dog den ulempe at den ikke tåler ret mange vibrationer før den bliver smuldrer og slår revner. Ved at flytte byggerierne så langt væk fra de gamle boliger som muligt, undgår/mindsker man samtidigt også risikoen for at lave en masse følgeskader på de gamle boliger i området, under eventuel byggemodning og armering af undergrunden.

Mads Bladt Nørgaard tilføjede 26-05-2021 følgende høringssvar:

I forlængelse af tidligere høringssvar, grundet flere oplysninger og nærmere eftertanke. Høringssvaret er delt op i to, hvor den ene del tager fokus på det at være nabo til projektet og den anden del, set som borger i Malling.

FRA DEN FRUSTREREDE NABO:
Naboer til projektet – Gammel Østergårdsvej 24

Efter bygherres åbent hus-arrangement tirsdag d. 18-05-2021 er frustrationerne hos os, som nok de tætteste naboer til byggeriet, kun blevet endnu større. I udkastet planlægger man at tilplastre vores hus og matrikel med 4 og 5 etagers boliger. I oplægget står der ”Bebyggelsen ønskes opført i 1-3 etager enkelte steder 4-5 etager” – Det viser sig dog at der er tale om hele 9 boligblokke af variation på 4 og 5 etager samt en enkelt på 3 etager og det resterende herunder. Man vil simpelthen smadre store beton klodser ned i et område, hvor største delen af bygningerne er mere end 100 år gamle. Selv, er vores hus et af de ældste bygget i 1870. Bygningerne er placeret lidt som et par meteorer, der tilfældigvis havde ramt en letbane station.

Malling skal ikke lide under, at letbanen ikke viste sig at være så god en ide som den var på papiret. Ideen med at få befolkningstætheden op omkring letbanestationerne i forstadsbyerne, skal ikke løses ved at plastre de små byer til med højhuse og etagebyggerier, fordi det er en god forretning.

Derfor vil vi henvise til de mange høringssvar, som siger det samme som os. Hvis etagebyggeri i Malling er en nødvendighed ifølge kommunen, så er det enormt vigtigt at placere den i respekt for de eksisterende boliger og ejendomme. Selv er vi enormt påvirket af det her og for at lade jer forstå hvorfor, henvises der til den illustration som er vedhæftet. Dette bliver, noget nær, udsynet fra vores have og hus hvis projektet skulle blive en realitet. Derfor beder vi jer genoverveje placeringen at bygningerne så vi får et bedre sammenspil med den gamle del af byen.

FRA DEN ÆRGELIGE BORGER
Malling borger siden 2001

Vi skal passe på Malling og forstadsbyerne: Malling rummer så meget historie. Historie som vi skal omfavne og ikke kvæle, i forsøget på at etablere præstigebyggerier som man gør det bedst i Aarhus midtby. Søg i stedet inspiration i det originale Malling – såsom Bredgade og starten af Ajstrupvej, hvor byhusene danner gode rammer for en bred række af befolkningen, i varierende og smukke byggestile og hvor byggehøjden ikke overstiger 2 etager. På denne måde bryder man med alle de nye udstykninger af Villa grunde i Malling, som er eksploderet de sidste år. Her vil der også være en gylden mulighed for at blande bolig og mindre erhverv med respekt for den by Malling er i dag. En grøn oase med park og stier for at bringe naturen tilbage til vores lille by, ville også give et fantastisk sted for samling.

Men måske vigtigst af alt, så skal alt det her ske, i et tempo så Malling kan følge med.

Det hele skal hænge sammen. Infrastrukturen skal tilpasses, udkørslen ved Holmskovvej bør ændres og man bør i samme omgang igangsætte en uvildig og grunding trafik undersøgelse i de omkring liggende gader og veje. Samtidigt skal man se på sundhedsområdet. Såsom lægehuset i Malling, som i dag har svært ved at følge med og ofte må lukke for tilgang for nye patienter. Institutioner og pasningsmuligheder som også igennem længere tid har forvoldt store problemer og frustrationer for Mallings borgere. Nu etablere man to nye institutioner, men for ikke at stå i en lignende situation igen, når engang byggeriet står færdigt, bør man gøre sig nogle grundige undersøgelser af det fremtidige behov. I stedet for at anvende brandsluknings løsninger gang på gang, hvor f.eks. institutionerne, ikke placeres optimalt og hensigtsmæssigt i forhold til byens udvikling. Kan Malling skole blive ved med at have plads, uden at det går ud over kvaliteten og trivslen for skolebørnene? Selv har jeg en del af mine år på Malling skole, haft klasseværelse i ”midlertidige” og udtjente barakker som kun skulle have været i brug i få år, men endte med at stå i mere end 28. Denne situation skulle vi gerne undgå at stå i igen.

Vi vil meget gerne supplere med idéer og alternative løsninger til projektet, hvis dette skulle blive aktuelt.
Kontakt information: Mads_270@icloud.com

Med venlig hilsen
Camilla & Mads Bladt Nørgaard
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mads Bladt Nørgaard

Indsendt

17/05/2021 16:10

Sagsnummer

HS7482047

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00