Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Dampmøllevej og Malling Foderstof i Malling

høringssvar vedr. byudvikling i Malling ud fra punkterne i debatoplægget.

¤
Vi mener, at vi i Malling skal bevare et miljø, der kan integreres i den eksisterende by, og hvor der tages hensyn til trivsel for alle aldersgrupper, og samtidig bevarer Mallings særpræg og charme som landsby i stedet for forstad. Befolkningsvæksten skyldes i høj grad, at folk vælger at flytte tættere på naturen, ud hvor der er fred og ro. Derfor skal man ikke bygge højere end 2 etager som tæt lav bebyggelse, med en bebyggelsesgrad der tager hensyn til alle aldersgrupper, og hvor der er plads til grønne, rekreative områder med legepladser og aktiviteter også for de unge. Vi ser gerne, at man indtænker bofællesskaber for seniorer, som der er meget interesse for og mangel på. Gerne i samarbejde med en boligforening, så også almindelige mennesker/pensionister har råd til at bo der. Også ungdomsboliger skal indtænkes.
¤
Vi ønsker ingen byggerier over 2 etager, igen for at bevare Mallings særpræg som landsby. Vi ser gerne, at siloen forsvinder, men hvis den skal bevares, kunne den bruges som aktivitetscenter, som støtte til det i forvejen aktive forenings- og fritidsliv, men absolut ikke til boliger eller kontorer.
¤
Det er meget vigtigt at indtænke infrastrukturen fra starten i forhold til kørende, cyklende og gående trafik mht. fortove, cykelstier, parkeringspladser, intern trafik i byen til handel mm. Vigtig er også en udvidelse af Oddervej, og ikke mindst en rundkørsel ved Holmskovgårdsvej, Oddervej, Tisetvej, hvor det i forvejen er svær at komme ud.
¤
For at styrke midtbyen og sammenhængskraften i Malling, kunne man indtænke småerhverv og forretninger langs banen på begge sider. Her skal også indtænkes rekreative områder som f.eks. torvemiljø. Det vil gøre arealet langs banen til en forside og ikke en bagside. Det betyder også, at boligerne kommer længere væk fra banen, og dermed bliver mere attraktive. Beliggenheden for forretninger og småerhverv tæt på letbanen, vil også gøre det attraktivt for disse.
Venlig hilsen
Helga Mosdal
Mallinggårdsvej og
Dorte Nielsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Dorte Nielsen

Indsendt

22/05/2021 13:39

Sagsnummer

HS1441889

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00