Gå til hovedindhold

Høringssvar

Kornbyen

Som lokalforankret boligorganisation ser vi meget frem til den positive udvikling der i de kommende år realiseres i Malling.

Efter modent tilløb ser vi nu planer der bliver til virkelighed på Wixor grunden, hvor der opføres et meget spændende byggeri på "toppen af bymidten" - som de selv beskriver som en "spændende arkitektur som har taget udgangspunkt i de gamle tre-længede købmandsgårde og stationsbypræg, som karakteriserede Malling i gamle dage. Bebyggelsen vil bestå af sammenbyggede boliger i et til fire etager med sadeltag."

Kornbyen kan med det forslag SLETH og AART architects har fremlagt understøtte denne udvikling, og vi er glade for, at vores tidligere administrationsbygning på Gl. Østergårdsvej, kan indgå som et naturligligt bindeled mellem bykernen og den nye spirende bydel.
På den måde kan vi forhåbentligt sammen skabe en bæredygtig og positiv udvikling - som både ny og nuværende beboere kan få glæde af - man kan nærmest sige at det bliver døren til det "nye" centrale Malling.
Med afsæt i arkitekt oplægget bliver her en stærk og blandet by - egne parceller, kartoffelrækker, bofællesskaber og lejligheder - alt blandet mellem ejer og lejer boliger. - meget tyder på det er fundamentet for en bæredygtig by.
Bebyggelsesprocenter og byggehøjder giver desværre - men forståeligt - ofte anledning til dialog. Arkitektholdet har sat streger på hele planen, dog med undtagelse af de 3 bygningskroppe beliggende lidt skjult bag siloen og op mod letbanen - der blot er illustreret som firekantet kasser.
Dette område er udlagt til opførsel af vores lejeboliger - men det skal understreges, at der endnu ikke er slået en streg herpå - men vi vil arbejde målrettet på at skabe en arkitektonisk sammenhæng med hele planen, og med de stedsspecifikke kvaliteter. - og ikke bare 3 kasser :-) - Når vi kommer lidt længere frem i processen glæder vi os til at vise vores lille del af planen frem.

Overordet set - syntes vi SLETH og hele holdet har sat en virkelig god retning for udvikling af bycenteret i Malling - med en charmerende varierende arkitektur - hvor der skabes byrum for liv - aktivitet og trivsel for unge og gamle.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Preben Jacobsen

Indsendt

25/05/2021 20:35

Sagsnummer

HS2711235

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00