Gå til hovedindhold

Høringssvar

Manglende helhedsvurdering af indbliksgener

Det fremgår af planerne, at der nær eksisterende bebyggelse på Gl. Østergårdsvej vil bygges etageboliger i 3,4 og 5 etager. Som det fremgår af andre høringssvar medfører dette frarøvelse af beboernes privatliv langs Gl. Østergårdsvej. Ydermere blev der afholdt en "workshop" tilbage i oktober 2020, hvor der på ingen måde var snak om højere boliger end 2-3 etager, hvor etageboligerne var tænkt placeret langs letbanen.

INDBLIKSGENER:
I forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan burde indbliksgener helhedsvurderes nu og ikke først i forbindelse med en evt. byggetilladelse. Det vil være oplagt, at have disse forhold afklaret inden udstedelse/godkendelse af evt. ny lokalplan for området.
Der forventes derfor en redegørelse af de indbliksgener som vil være uundgåelige i forbindelse med et 3-5 etagers etageboligbyggeri op langs de eksisterende enfamiliehuse på Gl. Østergårdsvej.
I og med, at der i Malling By ikke er bebyggelser på over 2 etagers højde vil indbliksgener fra fra et 3,4 eller 5 etagers byggeri i baghaven ikke gå under betegnelsen "sædvanlige indbliksgener" men vil derimod ligge over den naboretlige tålegrænse i en by som Malling. Man skal huske at flere måske er flyttet til en forstad til Aarhus, for lige netop ikke at bo klods op og ned af hinanden.
Derfor mener vi, at kommunen i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan burde udvise stor interesse i at forhindre utilsigtede løsninger som vil være til gene for den eksisterende bebyggelse. Derudover mener vi også, at det er lidt i strid med Malling Bys karaktertræk og bybillede, pludselig at bygge 4-5 etagers bygning. Hvis man kigger nærmere på det projekt der hedder Malling Dampmølle, ser man ikke 4 og 5 fulde etager, hvorfor så 5 etager nu ? Mere beton, højhuse og tæt bebyggelse er ikke i respekt til byen !

BYFORNYELSE:
Udover indbliksgener og bebyggelser i 5 etager er vi kun positive overfor at man vil fornye det ellers nedslidte erhvervsområde og omdanne det til boliger med liv. Vi kunne dog godt tænke os, at man tænkte mere på, hvordan et nyt kvarter så centralt placeret, også kunne skabe glæde for Mallings nuværende borger. F.eks. større grønne områder/torv, som kunne samle byens folk - store som små.

Vi ser dog ingen grund til at beholde den høje silo som et "varetegn" på byens gamle funktion som stationsby - er det ikke bedre bare at sige det koster for mange penge at fjerne den? Vi benævner den normalt som "Mallings Øjebæ" og det er vi ret overbevist om at andre også gør.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mark Frausing Thomsen

Indsendt

25/05/2021 21:59

Sagsnummer

HS0073612

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00