Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Dampmøllevej og Malling Foderstof i Malling

Gamle hus med nye naboer

Dette høringsvar indgives med særlig fokus på de erhvervsgrunde der er beliggende på Holmskovtoften. Disse grænser op til vores matrikel på Gammel Østergårdsvej
Høringsvaret er afgivet efter at have deltaget i det virtuelle borgermøde en 17. maj 2021 Her oplevede vi ikke at få svar på de spørgsmål, stillet før og under høringen.
Da vi købte vores hus på Gammel Østergårdsvej 40 i 2014, var det lokalplan 546 der var gældende. Denne lokalplan var en vigtig sikkerhed for os. Mange af husene på Gammel Østergårdsvej er 100 år gamle, vores eget er fra 1926. De ligger på små grunde, og ligger derfor i forvejen meget tæt.
Bebyggelsesprocent
I den nuværende lokalplan 546, er bebyggelsesprocenten fastsat til maksimalt 60%. I det nuværende debatoplæg er der tilladt en grænse på 80%. En bebyggelses procent på 80% vil skabe en mur af byggeri. Vores grunde er godt nok små, men det har ikke en bebyggelsesprocent på 80%. Et så massivt byggeri, vil ikke naturligt passe ind i det eksisterende byggeri. Vi anmoder derfor om at byggeri med en høj bebyggelsesprocent, ligges ned mod banen og ud mod Holmskovtoften. Ligeledes beder vi om, at byggeri ned mod det eksisterende gamle kvarter på Gammel Østergårdsvej, falder i højde. Således at byggeriet her afspejler de nuværende huse, i byggestil og materiale valg. Gerne med saddeltag, så man ikke får en mur af byggeri, som ikke vil få nyt og gammelt til at spille sammen.
Afstand til skel
I den nuværende lokalplan 546 må der ikke placeres bebyggelse i en afstand på mellem 20 til 50 meter til skel. De små erhvervs grunde på Holmskovtoften vil meget hurtigt blive skæmmende for det eksisterende byggeri. Vi ønsker derfor at der stilles krav om byggeri, længst væk fra det eksisterende byggeri, på disse grunde. Der bør i en ny lokalplan tages lignende hensyn, og byggeriets placering.
Udformning af nyt byggeri
I oplægget til dette projekt nævnes Malling historie flere gange. at dette projekt nærmest er en hyldest til Mallings historiske bykerne. Husene på Gammel Østergårdsvej, er alle ca. 100 år gamle. Vi ønsker at det tages med som et krav, at byggeri der placeres i rækken bag de gamle huse, passer ind i den eksisterende byggestil. Der er ikke mange af de huse tilbage i Malling, og en mur af moderne toplans rækkehuse vil virke som en mur. Vi anmoder derfor om at man stiller krav om at byggestil og materiale valg, skal harmoner med det eksisterende byggeri. Der skal også stilles krav om saddeltag og huse i 1 plan, tættest på det eksisterende byggeri.
Beplantning og jordvold
I den nuværende lokalplan 546 skal der langs skellet mod boligområdet ved Gammel Østergårdsvej etableres et beplantningsbælte bestående af tjørn, narv, bøg vilde roser, mirabelle og røn. Til mødet den 17. maj stillede vi spørgsmål om den eksisterende støjvold kunne blive. Dette var uklart. Vi ønsker at man bibeholder den eksisterende støjvold, som både fungere som støjværn og som en indsigts skærmning fra det nuværende område. Kan dette ikke lade sig gøre, ønsker vi at bibeholde kravet i lokalplan 546 om et grønt bælte som afskærmning. Den nuværende støjvold skal også nævnes i en kommende lokalplan.
Grønne områder
De tre små erhvervsgrunde på Holmskovtoften fremstår i dag som vild skov. I et byggeri som gerne vil fremstå grønt, med natur tæt på, ville det være oplagt at lade denne del indgå som et rekreativt område, med mulighed for en naturlegeplads. Der er forvejen ikke nogen grønne områder i denne del af Malling.
Trafik gener og udfordringer
Gammel Østergårdsvej opfattes af os der bor her, som en trafikeret vej, der fungere som smut vej for en stor del af de beboer der skal ti Malling syd. Derudover køre der dagligt lastbiler med vare til og fra XL byg på Holmskovtoften. Gammel Østergårdsvej er desuden en travl skolevej for børn fra Balskær. Vejen bugter sig, og har store højde forskelle. Dette gør udsigtsforholdene dårlige. Med op til 750 nye beboer, som for udkørsel på Holmskovtoften, og som derfor naturligt vil vælge at køre af Gammel Østergårdsvej, når de skal til skolen og handels mulighederne, frygter vi en massiv trafik forøgelse. Vi ønsker derfor at den primære indkørsel til det nye boligområde skal ligge på Holmskovvej. Og at der etableres trafik dæmpende foranstaltninger på Gammel Østergårdsvej.
Indsigt gener
Ved købet af vores ejendom i 2014, var det et must, at vi ikke kunne risikere et byggeri bag vores hus, der ville give direkte indkig ned i vores have. Vi ønsker stadig at det ikke bliver en mulighed. Det skal derfor beskrives, hvordan bygherren vil sikre at det fremtidige byggeri, ikke har direkte indsigt gener til det eksisterende byggeri. Dette kan udformes således at der ikke laves altaner, eller terrasser, som har direkte indsigt, til de eksisterende haver.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Andreas Toft

Indsendt

25/05/2021 23:28

Sagsnummer

HS3421685

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00