Gå til hovedindhold

Høringssvar

Dampmøllevej og Malling Foderstof i Malling

Høringssvar til Planerne for Malling Dampmøllevej og Korn & Foderstof grunden

På vegne af Malling Varmeværk A.m.b.A fremsendes hermed følgende bemærkninger som Høringssvar på udviklingsplanerne for Malling:” Korn og Foderstofgrunden og Dampmøllevej”
Baggrund
Malling Varmeværk er etableret i området i 1963. Området var dengang et industriområde og vores profil passede godt til området og naboerne. Værket lå centralt i forhold til at forsyne vores forbrugere med den egenproducerede varme fra oliekedler.
I 1988 indgik Malling Varmeværk et samarbejde med det, der nu er Affald Varme Aarhus om fjernvarme leveret via vores central. Værket blev i den forbindelse udbygget. Senere (i 2014) er der endvidere blevet bygget en hal på området til materiel og lettere forarbejdning.
I takt med at Malling by og vores forsyningsområde er vækstet er vores produktionskapacitet fulgt med. Vi leverer primært Spids- og Reservelast fra egen produktion, men alt varme leveret til Fjernvarmen veksles igennem varmevekslere og pumpes videre ud til vores i dag 2.100 forbrugere.
Vores bemærkninger
Ønsket om at omlægge området til beboelse passer dårligt ind i vores profil.
Trafik
Vi får leveret materiel (rør, olie reservedele) jævnligt, ligesom vores egne driftskonsulenter og driftsassistenter, samarbejdspartnere og leverandører kører til og fra Varmeværket. Denne trafik skal kunne foregå uhindret, og vi vurderer at der i forbindelse med normal drift kører 4 biler 10-20 gange dagligt på adgangsvejene til værket. Dette passer svært dårligt til et boligområde. Det bør der tages højde for.
Der skal (som nu) være adgangsveje til lastbiler på 20 meter med plads til at kunne vende på området.
Adgangsvejene skal være frie (f.eks. skal det være muligt at passere eventuelle parkerede biler på adgangsvejene) og tilgængelige.
Vi vurderer, at der kører lastbiler på denne størrelse op mod 1-2 gange ugentligt under normale forhold, i spidsbelastning eller når vi kører reservelast vil der dagligt være denne trafik, når der leveres olie til vores kedler.
Se vedlagte tinglyste deklaration om færdselsret.
Støjgener
Vores pumper, der pumper varme ud til vores forbrugere, kører 24x7x365 . Der henvises til to støjmålinger, som er vedlagt i bilag.
Hertil kommer den støj, der er ved den ovennævnte trafik.
Miljø
Vores nuværende egenproduktion af varme leveres via oliekedler, der jo er sort energi. Det kan ikke undgås, at der udledes røggas (NOx’er) ved olieafbrænding via vores skorsten.
Vi arbejder p.t. på at omlægge vores egenproduktion til andre varmekilder, og er i gang med en afklaringsproces i den forbindelse.
Her er områdets karakter af væsentlig betydning for vores nuværende og kommende muligheder.
Udvidelser
I takt med at Malling bebygges og udvikles øges vores behov for kapacitet og muligheder. Vi ønsker i den forbindelse at sikre os, at det kan foregå i samarbejde med og som en del af de foreliggende ændringsplaner for lokalområder, der planlægges omlagt.
Vi ser et potentiale for en fordobling af forbrugere i området fra nuværende ca. 2.100 forbrugere til 4.200 forbrugere, med de nuværende kendte planer og når det nye område Vest for omfartsvejen bebygges med potentielt 800 boliger.
Afslutning
Malling Varmeværk ønsker ikke at stille sig i vejen for byens udvikling, men ønsker at præcisere, hvilke behov vi har for såvel den nuværende som fremtidig tilstedeværelse som lokalt varmeværk.
Vi ønsker derfor en nærmere dialog med såvel Teknik og Miljø som med de projektudviklingsvirksomheder, der planlægger projekter i området.
Med venlig hilsen

Malling Varmeværk
Jan Møller
Driftschef
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jan Møller

Indsendt

26/05/2021 08:47

Sagsnummer

HS2739995

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00