Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Dampmøllevej og Malling Foderstof i Malling

Byudvikling, Dampmøllevej og Malling Foderstof

Jeg har følgende overvejelser i forbindelse med Byudvikling i Malling. Jeg er overordnet tilfreds med de initiativer der sker for at sikre byudvikling i Malling. Ikke mindst set i lyset af de forandringer der er sket i byen i løbet af de knap 30 år min familie og jeg har boet i byen. Aktuelt sker der en voldsom udbygning i Malling Syd området i Serinedalen.
I forhold til byudvikling på Dampmøllevej og Malling Foderstof, har jeg følgende bemærkninger:
Nybyggeri bør ikke overstige 2 etager, landsbypræg med tæt lav bebyggelse bør bevares
Bebyggelsesprocenten skal højst være 45 til 55%. Hermed sikres beboeres trivsel med god plads og der gives rum til grønne områder.
Området er beliggende indenfor det område, hvor der behov for at beskytte grundvandet. Der skal i planlægning og bebyggelse tages hensyn til den vigtigste ressource vi har, nemlig rent drikkevand. Magistraten for Teknik og Miljø skal pålægge eventuelle bygherrer at tilvejebringe det nødvendige beslutningsgrundlag der sikrer rent grundvand. Antallet af beboere og øvrige aktiviteter i området skal tage hensyn til beskyttelse af grundvandet
Området bør sikres kultur og aktiviteter. Det er vigtigt for et lokalt baseret foreningsliv, at der sikres faciliteter hvor dette foreningsliv kan udfolde sig. Eksempelvis aktiviteter i Fællesråd, lokal aftenskole mv.. Sognegården bør åbne for flere og bredere lokale aktiviteter. Aktiviteter som dem der nu udfolder sig på Godsbanen bør være lokalt forankrede. Det bør være naturligt for beboerne i Beder, Mårslet, Solbjerg og andre landsbyer at tage til Malling og ikke aktiviteter der er centreret om Godsbanen og Aarhus C.
Infrastrukturen er en særdeles vigtig del af byudvikling. Ikke mindst skole og daginstitutioner er vigtigt, men også trafikafvikling. Både gående, cyklende og kørende trafikanter skal der tages hensyn til. Jeg kan forudse vanskeligheder og tæt trafik på både Holmskovtoften og Holmskovvej. Bredgade er i forvejen præget af tæt trafik, og det bliver i fremtiden kun værre, da en del børn i den skolepligtige alder skal via Bredgade fra Serinedalen til Skolen. Hvor vil placeringen fra de nye byudviklingsområder få udkørsel til henholdsvis Holmskovvej og Holmskovtoften? Det er vanskeligt for mig at se løsninger der ikke vil øge trafiktrykket på de eksisterende veje.
Opsummerende kan siges: Lavt byggeri ikke over 2 etager. Bebyggelsesprocent op til 55. Kultur og Aktiviteter i området der er med til st sikre deltagelse og fællesskab. Beskyttelse af grundvandet og sikring af biodiversitet i grønne områder. Eje og lejeboliger i samme område. Renovering af eksisterende silo. Udbygning af stisystem der sikrer sikker gangtrafik mellem et nyt område og den eksisterende by. De laveste bygninger langs jernbanen og de højeste placeres centralt i områderne. Eventuelt skal der laves støjvold ud til jernbanen. Infrastruktur der tager udgangspunkt i hele lokalområdet skal være en del af byudviklingen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kristian Pinstrup

Indsendt

26/05/2021 10:51

Sagsnummer

HS4327940

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan, Byggeri og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00