Gå til hovedindhold

Høringssvar

Liv i den centrale del af Malling

Området mellem Holmskovvej og Gammel Østergårdsvej er en meget central del af Malling. Den nuværende passive tilstand giver et dårligt, skævt indtryk af Malling. Derfor hilser vi omdannelsen fra erhvervsområde til boligområde velkommen, da det vil være med til at skabe liv i denne centrale del af byen.

Malling må gerne udvikle sig - men vores hyggelige landsbystemning må ikke gå tabt i mursten og mammon. Selv med højere bygninger end de eksisterende i byen må vi udvikle os. Dog i respekt for de eksisterende omgivelser. Letbanen ligger ret lavt i det berørte område, så det er oplagt med de højeste bygninger her. Det bør dog højst være i fire etager og med et varieret udtryk, så det sikres at blive en levende bebyggelse.

Der er lagt op til at biler har adgang fra Holmskovvej eller i umiddelbar tilknytning hertil. Det er en fin løsning, der vil dæmpe presset på de øvrige veje i området. Det vil således begrænse øget trafik på Gammel Østergårdsvej. Trafikken på Bredgade vil nok blive øget i forbindelse med adgangen til resten af byen. Men her bør de hastighedsdæmpende foranstaltninger hjælpe.

Det er dog naturligvis oplagt at der arbejdes med at folk går eller cykler rundt i Malling. Der bør arbejdes målrettet mod at Stationspladsen og området omkring den eksisterende silo bliver et opholds/aktivitetsområde, hvor børn, unge, voksne og ældre kan mødes og udfolde sig. Det vil være fint at lade dette foregå langs letbanen. Desværre kører den i dette område som et tog og ikke som en sporvogn. Så det vil være vanskeligt med let passage af skinnerne.

Letbanen er desværre et uforløst potentiale. Fællesrådet har lige fra projektets start argumenteret for at hyppige afgange er en nødvendighed. Der bør højst være 15 minutter mellem disse. Desværre er dette endnu ikke blevet realiseret. Men med udbygningen af Malling bør den offentlige transport forbedres. Letbanen har på indeværende tidspunkt medført en reduktion af den offentlige transport til og fra Malling, da bustrafikken er reduceret og togbetjeningen er uændret. Dette er meget bagvendt.

Udbygningen vil øge presset på institutioner i Malling. Det skal der tages højde for i tide, så vi ikke som nuværende, må sende institutionsbørn ud af Malling, for at give dem en institutionsplads. En rettidig udbygning med børneinstitutioner i dette område og den nødvendige udbygning af Malling Skole, er nødvendig nu. Der bør også tages hensyn til den ældre del af befolkningen, som skal have mulighed for at forblive i Malling, når kræfterne svigter. Endelig bør de unge tilgodeses med et skatermiljø i området

Den sikre skolevej er også et punkt der bør belyses, da det som nuværende i krydset ved kirken er et stort kaos om morgenen og der skabes mange farlige situationer. Især pga de mange biler, der afleverer børn. Så her vil et øget tryk, i den grad skabe farlige situationer, såfremt der ikke gøres en forebyggende indsats.

Grønne områder
Med en høj bebyggelsesprocent (80%) og et fravær af større grønne områder i resten af byen, skal disse tages med i planlægningen. Der er et stort ønske om en bypark - et åndehul for midtbyens beboere. Et rekreativt område - et åndehul - her kan med fordel skæves til park-projektet SPARK - MarselisborgCentret hvor målet er at skabe et grønt levende byrum. Det får vi behov for, med så stor en indbyggerindsprøjtning, som Malling midtby pludselig vil se. Vores landsbystemning må ikke gå tabt i mursten - de grønne områder skal være dominerende.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup

Indsendt

26/05/2021 21:26

Sagsnummer

HS1672485

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00