Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fine målsætninger

Jeg ser med glæde på ønsket om at anlægge attraktive boliger på de gamle industriarealer. Og jeg sætter pris på at det nye område iflg. oplæget skal "fremtræde og fungere som integrerede bydele". Jeg finder ikke at man kan opnå dette ved at bygge mere end 2-3 etager: Bygges der højere end det vil det falde ud af bybilledet og virke overvågende for resten af byen.

Jeg ønsker bestemt ikke at siloen skal ses som et "varetegn for byen og kulturarven" og synes ærlig talt det lyder som et fabrikeret argument for at understøtte en anden agenda. Jeg mener at det at bevare den er i modstrid med ønskerne om at gøre områderne attraktive og at få dem til at udgøre "en forside" til jernbanen: Det er ikke ligefrem det mest indbydende syn at blive mødt med når man kører ind i byen. For at opnå de fastsatte mål finder jeg det derfor afgørende at den rives ned som en del af projektet.

Jeg synes der lægges op til en meget høj tæthed af boliger og får et indtryk af at man ønsker at mase så meget beboelse ind som muligt. Det bekymrer mig, både fordi jeg tror det vil gøre både området og boligerne mindre attraktive men også fordi der allerede bliver bygget rigtig meget for tiden i andre dele af byen. Infrastrukturen er presset flere steder (der er ofte lange køer udkørslen til Oddervej fra Holmskovvej og det kan være svært at få plads på letbanen) og der skal være pasning og skole til alle børnene. Jeg mener det er vigtigt at tage hensyn til ikke at bygge hurtigere end at denne tilpasning med rimelighed kan nå at følge med.

Jeg mener også at målsætningen om at bygge koncentreret omkring letbanestationer skal ses i lyset af letbanens begrænsede kapacitet og at denne kapacitet nødvendigvis må skulle udbygges før man kan forvente at få flere passagerer med.

Det er også væsentligt for mig at det nye områder bliver anvendelige for folk som ikke bor der. Dvs. pæne grønne silofri områder, f.eks. ned til jernbanen på hver sin side og med en gangbro over og legepladser til børnene. Jeg tror det vil være en indbydende forside til jernbanen og bidrage til et billede af en by med liv i.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Bisgaard Olesen

Indsendt

26/05/2021 23:19

Sagsnummer

HS6287370

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00