Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forderstof- og Ansgargrunden i Malling

Bebyggelsesprocenten på de to planlagte udstykninger – Foderstofgrunden (18.000 m2) og Ansgargrunden (9000 m2) er afgørende for, om Malling skal bevare status som en hyggelig landsby med lav bebyggelse – eller skal transformeres til en halvkedelig provinsby, hvor én af de 3 indfaldsveje bebygges med 3-4 etages blokke.

Bebyggelsesprocenten vil ligeledes være bestemmende for, om Holmskovvej skal blive en ny flaskehals i Malling, idet de to planlagte udstykninger begge får udkørsel til Holmskovvej, hvor i forvejen Wixor-grunden vil belaste hhv. Gl. Østergårdsvej og Holmskovvej. Af

Aarhus Kommune må derfor af developer kræver, at denne foretager tilbundsgående analyser – herunder at have særlige fokus på trafikken ved forskellige bebyggelsesprocenter. Herunder kommer med forslag til, hvorledes der kan ske en smidig afvikling af trafikken i begge ender af Holmskovvej – dvs. ved henholdsvis forbindelserne Oddervej og Bredgade.

Aarhus Kommune må endvidere selv naturligvis få foretaget trafik- og hastighedsmålinger for ved forskellige bebyggelsesprocenter at få det nødvendige datagrundlag til at vurdere, hvilken ekstra belastninger Holmskovvej vil kunne klare. Skal der etableres lysregulering/rundkørsler og/eller ITS (intelligent trafiksyring) for at fastholde en fornuftig afvikling af trafikken på én af de tre indfaldsveje til Malling.

Foruden den trafikale situation, så vil etagebyggeri i Malling være stik mod byens dna. Malling skal fortsat være en hyggelig landsby og ikke en halvkedelig provinsby. Den ny provinsby kan i stedet placeres på den store udstykning med 800 boliger vest for Oddervejen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Krabbe Olesen

Indsendt

26/05/2021 23:43

Sagsnummer

HS8046350

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00