Gå til hovedindhold

Høringssvar

Byudvikling i Malling

Flemming Nielsen tilføjede 17-05-2021 følgende høringssvar, indsat herunder:

Der står i oplægget, at man er interesseret i at bygge op til 5. sals højde på foderstofs grunden.
Malling har i øjeblikket ingen byggerier over 2. sals højde, og den byggeplan syntes jeg at man skulle holde ved. Det er det folk flytter til Malling efter.
Læg alle ideer om 3., 4. Og 5. Sal i mølposen.
Hvis der først bliver åbnet op for byggerier i byen over 2 sal, så danner det præcedens, og giver mulighed for at man kan bygge i 5. sals højde eller højere andre steder i Malling.
Malling er en forstad til Aarhus, ikke en del af Aarhus bykerne, og lad det være sådan.
Desuden så kan Malling som by ikke rumme alle de mange nye tilflyttere der måtte komme ved de højere byggerier, hvis der kommer så mange boliger. Infrastrukturen, indkøb, institutionerne osv. er ikke dimensioneret til så mange mennesker.
Lad Malling være en forstad med lavt byggeri, op til max 2. sals højde.

Hvad angår forderstofs tårnet, så håber jeg at alle ideer om bolig eller udsigts tårn er skrinlagt, Alt færdsel i tårnet, vil give frit udsyn ned i alle os der er nabo til tårnets haver.
Vores privatliv forsvinder som dug for solen så.

Flemming Nielsen tilføjede 25-05-2021 følgende høringssvar, indsat herunder:

Vi er nogle naboer som bor tættest på det planlagte nybyggeri, der har haft en aut. dronepilot forbi med sin drone.
Han har taget nogle billeder i de højder som bygningerne kommer op i, for at vi kan vise hvilket udsyn der bliver fra de planlagte højder.
Fra de nye planlagte bygninger får man fuldt udsyn ned til de haver der vender op til byggeriet, og man få udsyn ind i flere private boliger. Hvilket der ikke er i dag.
(Alt det privatliv der bliver forstyrret er markeret/dækket til med farvede felter på de vedhæftede billeder).
Som man kan se på billederne, så vil der være nogen der bliver frarøvet deres privatliv i haven fuldstændig.
Derfor så vil et nybyggeri i max. 2 etager, være i respekt for de omkringliggende naboer og for byen i almindelighed.
Så er der den planlagt 5 etagers bygning nord for siloen, som der ikke kunne tages nogle retvisende billeder i højden fra, for der vil både tag og sidebeklædning i den foranliggende lagerhal blive fjernet, og det tager ligenu udsynet. Men når denne beklædning bliver fjernet, så bliver der derved også åbnet udsyn fra denne høje bygning til et endnu større område af byen.

Så et ønske er, at man bygger i max 2 etager i dette nye område, ikke højere.


Flemming Nielsen tilføjede 26-05-2021 følgende høringssvar, indsat herunder:

Til Aarhus Kommune.

For god ordens skyld, skal det bemærkes, at Fællesrådets holdning, afviger væsentligt fra de øvrige indlæg i høringen, specielt hvad angår byggehøjden. Man bør derfor ikke tage fællesrådets holdning som udtryk for, hvad området ønsker i forhold til denne byudvikling.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Flemming Nielsen

Indsendt

16/09/2022 13:17

Sagsnummer

HS5103879

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Beder - Malling
Hørings-id

H299

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00