Gå til hovedindhold

Høringssvar

Debatoplæg - Helhedsplan for Randersvej

By fortætning langs Randersvej

Randersvej fungere som en tæt trafikeret indfaldsvej til såvel indre Ringvej som Aarhus centrum, og selvfølgelig som udgangs fra Aarhus by med såvel bus som bil. Færdsel og transport langs Randersvej er en en kold, kedelig og grå oplevelse, specielt nu hvor en familiehuse er udskiftet med blokbyggeri klods op af fortovskant. Dette øger effekten af barriere fornemmelse og helheds indtrykket bliver at det er et dødt transport stykke uden plads til liv.
Det foreslås at der ved fremtidige byggerier langs Randersvej prioriteres en udlægning af et bredt areal til ophold og grønne oaser mellem fortovs kant og bebyggelse. Derved skabes der plads til liv langs Randersvej og barriere fornemmelsen som Randersvej skaber vil føles mindre markant.
Moderne byggerier i det præsenterede område langs Randersvej foreslås at skulle bibeholde de karakteristika som eksisterende byggerier har. Det værende skrå tagrygning, røde mursten/tegl og med altan påsætning prioriteret mod byggeriernes egne gårdhaver.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henrik Vinge Karlsson

Indsendt

18/05/2021 11:51

Sagsnummer

HS1551102

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H306

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00