Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Debatoplæg - Helhedsplan for Randersvej

Byudvikling af områder langs Randersvej med tilknytning til letbanen

Bemærk at høringssvar først gennemgås efter endt høringsfrist.

Har du spørgsmål til høringen, se informationer i debatoplægget.

 

Aarhus Kommune arbejder på nuværende tidspunkt med at tilrettelægge den fremadrettede indsats for vækst og udvikling af områder langs Randersvej. Ønsket er at skabe et attraktivt byområde omkring det indre Christiansbjerg, der knytter områdets brugere, bygninger og aktiviteter tættere på den kollektive trafik.

Helhedsplanen omfatter en blandet bydel med sammensatte og forskelligartede kvartersdannelser bestående af karréer, villakvarterer, havebystrukturer og moderne boligblokke. Ved at lægge et nyt udviklingslag over det allerede eksisterende byområde, er det hensigten med helhedsplanen at skabe en bedre overgang mellem områdets mange små kvartersdannelser samt at muliggøre en bymæssig fortætning med nye bebyggelser langs Randersvej. 

Med denne høring håber vi, at så mange som muligt vil bidrage med ideer og forslag til, hvordan områderne langs Randersvej skal udvikles fremadrettet.

Centrale spørgsmål til helhedplanen for Randersvej

  • Byrådet har udpeget Randersvej som vækstakse. Hvordan sikrer vi den mest hensigtsmæssige vækst i området?
  • Har du idéer til ny bebyggelse og dennes udformning og placering?
  • Hvordan bruger vi områdets mange kvaliteter til at skabe en endnu bedre bydel at bo og færdes i?
  • Hvor og hvordan skaber vi grønne åndehuller og rekreative forbindelser på kryds og tværs i området?
  • Hvordan sikrer vi at skabe en større sammenhæng i bydelen?

Materialer (1)

Høringssvar (8)

Del og Hersk...

DEL OG HERSK…… Har byrådet gang i en romersk krigsførelse, hvor fællesrådene Christiansbjerg og Trøjborg skal amputers og således demonteres ? Det tror jeg faktisk ikke man h…

Del og Hersk...

DEL OG HERSK…… Har byrådet gang i en romersk krigsførelse, hvor fællesrådene Christiansbjerg og Trøjborg skal amputers og således demonteres ? Det tror jeg faktisk ikke man h…

Arkitekturen er altafgørende. Nej tak til flade tage, store grimme altaner, store glaspartier og grimt nybyggeri.

Anbefalinger og ønsker til arkitekturen for området. Arkitekturen er altafgørende. Nej tak til flere flade tage, store unaturlige altaner, store glaspartier uden inddeling elle…

Kommentarer og bemærkninger til Indkaldelse af ideer og forslag til helhedsplan for Randersvej.

Hermed fremsende Coops kommentarer og bemærkning til Helhedsplanen for Randersvej

Høringssvar fra Christians Sogns Menighedsråd

Aarhus Stift skal hermed indsende supplerende høringssvar fra Christians Sogns Menighedsråd: "Christians Sogns menighedsråd tilslutter sig de anførte bemærkninger om vigtigheden a…

Helhedsplan Randersvej

Kritik af uanvendelig geografisk opdeling. Trøjborg skal i stedet have én samlet helhedsplan.

Inddragelse af områdets kirker

Aarhus Stift har med stor interesse modtaget debatoplæg om helhedsplan for Randersvej. I området ligger både Christianskirken og Skt. Johannes Kirken. Der er i øjeblikket 1½…

By fortætning langs Randersvej

Randersvej fungere som en tæt trafikeret indfaldsvej til såvel indre Ringvej som Aarhus centrum, og selvfølgelig som udgangs fra Aarhus by med såvel bus som bil. Færdsel og transpo…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H306

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00